Maandelijks archief: april 2010

Enschede panel – deel II

Mijn eerste daad als raadslid was vragen stellen over het Enschede Panel. D66 Enschede is niet helemaal tevreden met de antwoorden die zijn gegeven. Het blijkt ook dat raadsbreed wordt nagedacht over een andere invulling van het Enschede Panel. Dat is belangrijk, want het instrument wordt gebruikt om te kijken of beleid succesvol is (planning en control cyclus). Dat verklaart direct waarom Enschede Panel de focus kiest van bevestiging zoeken van bestaand beleid. Maar hoe kan het nu anders? Het

Geplaatst in Uncategorized

Energie voor de toekomst: pilot met basisscholen

D66 Enschede heeft in haar verkiezingsprogramma een voorstel gedaan voor het ontwikkelen van een pilot project rond smart grid in Enschede in samenwerking met de Euregio. Smart grid is een slim energienet van de toekomst, waar duurzame energiebronnen op kleine en grote schaal kunnen worden geïntegreerd. Doel van dit idee is om van Enschede een ‘hot spot’ te maken op het gebied van (duurzame) energietechniek in combinatie met ICT, waar we als regio al sterk in zijn en wat nodig

Geplaatst in Uncategorized

Portefeuilleverdeling fractie

De portefeuilleverdeling die de fractie heeft gemaakt is hier te vinden. De portefeuilles per fractielid is hier te vinden.

Geplaatst in Uncategorized

Data steunfractievergaderingen

De data voor de steunfractievergaderingen voor de rest van het jaar zijn als volgt: – 29 april 2010 – Steunfractie voor mei – 10 juni 2010 – Steunfractie voor juni – 2 september 2010 – Steunfractie voor juli – 30 september 2010 – Steunfractie voor oktober – 28 oktober 2010 – Steunfractie voor november – 25 november 2010 – Steunfractie voor december Alle vergaderingen zijn in het stadhuis en beginnen om 20.00 uur.

Geplaatst in Uncategorized

Gezocht: Fractieondersteuning

Nu de fractie is gegroeid naar 6 leden en wij de grootste oppositiepartij zijn geworden, zal de hoeveelheid werk van de fractie enorm toenemen. Daarom zoeken wij ondersteuning voor een aantal administratieve taken, zoals: – het voorbereiden van de fractievergaderingen en het maken van notulen daarvan, – het verwerken van post en telefoontjes, – het bijhouden van de website en het verzorgen van de nieuwsbrief en – het mede organiseren van fractie-activiteiten en politieke bijeenkomsten. Wij zoeken iemand voor ongeveer

Geplaatst in Uncategorized

Een woord van onze nieuwe voorzitter

Beste Democraten, Afgelopen woensdag hebben we een mooie en levendige afdelingsvergadering gehad! Gezien het late tijdstip waarop de interne verkiezing was afgerond, heb ik mijn dankwoorden en mededelingen even achterwege gehouden. Maar daarom wil ik deze gelegenheid aangrijpen dat alsnog te doen. Ten eerste wil ik mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop Jan in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan het in leven houden van D66 Enschede. Tijdens de vergadering memoreerde iemand al het Friese spreekwoord ‘Voor de wind

Geplaatst in Uncategorized

D66 als grote winnaar buiten coalitie gehouden

Ondanks de winst op 3 maart, toen wij van een naar zes zetels zijn gegroeid, zal D66 geen deel uitmaken van de nieuwe coalitie. Je kan je afvragen of de coalitie van PvdA, VVD, CDA en BBE –die bestaat uit twee verliezers en een kleine winnaar- wel een terechte weergave is van de verkiezingsuitslag. Maar omdat deze partijen niet bereid waren om wezenlijke concessies te doen aan D66 met betrekking tot de luchthaven Twente zijn wij uit de coalitieonderhandelingen gestapt.

Geplaatst in Uncategorized

Jan van Lijf over acht jaar bestuursvoorzitterschap

In de periode juni 2002 tot april 2010 heb ik het voorrecht gehad om bestuursvoorzitter van D66 Enschede te zijn geweest. Na acht turbulente jaren ben ik samen met tweede secretaris Janarthanan Sundaram teruggetreden op de dag van onze beëdiging als gemeenteraadslid. Dit na het meer dan geweldige resultaat bij de verkiezingen van 3 maart. We zijn gegroeid van 1 naar 6 zetels; D66 is nog nooit zo groot geweest in de gemeenteraad van Enschede. In 2002 was Nederland tot

Geplaatst in Uncategorized

D66 Enschede kiest nieuwe bestuursleden

Op woensdag 31 maart heeft onze afdeling twee nieuwe bestuurleden gekozen. Omdat zowel Jan van Lijf als Janarthanan Sundaram in de raad verkozen zijn, ontstonden er twee vacatures in het bestuur. Deze zijn na interne verkiezingen opgevuld door Marc Enschede en Jennifer Bashe. Marc is door de leden verkozen tot voorzitter en Jennifer is verkozen tot algemeen lid. Beiden zijn verkozen voor een periode van drie jaar. Met deze twee nieuwe leden ziet het bestuur er als volgt uit: Marc

Geplaatst in Uncategorized