Maandelijks archief: juli 2010

Werk maken van de jongerenraad (2)

Op de website stond het al een tijdje te lezen: D66 heeft bij de Kadernota gepleit voor het oprichten van de jongerenraad. Dit initiatief is al verschillende keren door de raad aan het college aangeboden, maar nog nooit is het uitgevoerd. Nu er een nieuw college zit, heeft D66 bij de Kadernota een motie ingediend om de jongerenraad eindelijk eens op te gaan richten. Deze motie werd door de gehele raad gesteund. Wethouder Hatenboer gaat nu voor het eind van

Geplaatst in Uncategorized

Fractievoorzitter Evert Westerbeek over de Kadernota

Tijdens de raadsbehandeling op 5 juli heb ik de kadernota als volgt samengevat: “We gaan op innovatieve wijze innovatie bedrijven ondersteunen bij het versterken van het innovatieve karakter van de stad middels systeeminnovaties uitgewerkt via innoverende systemen betaald vanuit het innovatiebudget en we proberen er nog een duurzaamheidsaspect aan te geven.” De kadernota staat zo vol met het woord ‘innovatie’ dat het wel lijkt alsof ambtenaren, die er aan meegeschreven, er een premie voor kregen. Verder valt op dat het

Geplaatst in Uncategorized

Creatief worden dus!

Tijdens de raadsvergadering over de Kadernota is een motie van D66 aangenomen die het college oproept om bij het vinden van werk ook nadrukkelijk te gaan kijken naar de economische kansen die in de Euregio liggen. In de Kadernota worden maar twee zinnen besteed aan de Euregio, terwijl de ligging in dit gebied in veel andere beleidsnotities nu juist genoemd wordt als een kracht van Enschede en de regio Twente. Wethouder Myra Koomen van het CDA ontraadde de motie, met

Geplaatst in Uncategorized

D66-moties tijdens kadernota

De moties die D66 Enschede bij de behandeling van de kadernota heeft ingediend zijn aangenomen. De moties hadden betrekking op het makkelijker maken van aanbestedingen voor kleine ondernemers, duurzaamheid, het betrekken van de euregio bij het zoeken naar werk, het stimuleren van innovatieve participatie en het opzetten van een jongerenraad. Hieronder zijn de moties van D66 Enschede, downloadbaar in PDF formaat: – Motie aanbestedingen voor kleine ondernemers – Motie duurzaamheid en ‘sustainability ROI’ – Motie Euregio – Motie innovatieve participatie

Geplaatst in Uncategorized

Werk maken van jongerenraad

Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft D66 in Enschede veel stemmen gekregen van de Enschedese studenten. Tijdens de campagne bleek al dat studenten massaal aangaven de inspraak te missen bij het gemeentebestuur. De goede ideeën die ze hebben kunnen ze niet kwijt, wat eeuwig zonde is. D66 heeft in het verleden meerdere keren gepleit voor het instellen van een jongerenraad, met daarin studenten en andere jongeren uit Enschede. Deze raad moet gevraagd en ongevraagd advies gaan geven aan het gemeentebestuur. Al twee

Geplaatst in Uncategorized