Maandelijks archief: januari 2011

Symposium: Wat heb jij aan de EU?

Op donderdagavond 24 februari wordt in Gronau (D) een discussieavond gehouden over hoe Duitsland en Nederland samenwerken in de grensregio Enschede-Gronau. Gastsprekers zijn o.a. Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy (D66), een Duitse Europarlementariër (FDP) en Anne Flierman (Voorzitter Universiteit Twente, 1e kamerlid CDA). De gastsprekers gaan met elkaar en het publiek in debat over de mogelijkheden die een Euregionale samenwerking biedt en welke problemen er worden ervaren. De avond is georganiseerd door twee uitgesproken voorstanders van Europa: FDP Gronau en D66

Geplaatst in Uncategorized

Usseler Es splijtzwam coalitie

Maandag 24 januari heeft de gemeenteraad van Enschede de regionale bedrijventerreinenvisie aangenomen. Dat ging niet van harte. Vooral PvdA en Burgerbelangen Enschede waren in de stedelijke commissie van 10 januari erg kritisch over de uitgangspunten. Maar zoals we wel vaker zien, uiten beide partijen stoere dualistische taal in de discussie vooraf en lopen ze vervolgens braaf mee aan het lijntje van het college als we tot besluitvorming overgaan. Een motie over de Usseler Es, die als lapmiddel door de coalitie

Geplaatst in Uncategorized

Discussieavond Babyboomgeneratie

Op donderdag 10 februari organiseert D66 Enschede een discussieavond over de Babyboomgeneratie. Onder meer D66 Tweede Kamerlid Wouter Koolmees, Maarten Koning (voorzitter van de JD) en Thomas Walder (kandidaat Provinciale Staten) gaan in discussie over de kosten die de babyboomgeneratie achterlaat voor jongere generaties. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in Bierproeverij De Vluchte, Oldenzaalsestraat 153a.

Geplaatst in Uncategorized

Valentijnsactie

Net als voorgaande jaren wil D66 Enschede dit jaar ook weer een Valentijnstaart aanbieden aan een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie in Enschede. Dat kan zijn omdat die organisatie of persoon al jaren goed werk doet voor Enschede, maar het zou ook kunnen zijn dat om een andere reden jouw keuze juist dit jaar de taart verdient. Voorstellen (met motivatie!) voor dit jaar kunnen tot 7 februari gemaild worden naar piet.brouwer@d66enschede.nl. Het bestuur maakt een keuze uit de inzendingen en zorgt dat

Geplaatst in Uncategorized

Eerlijk Parkeren

Het is een bekende frustratie. Je moet even snel boodschappen doen, of iets groots halen en je betaalt meteen voor een heel uur. Weinig gastvrij, en bovendien verwarrend voor wie langer wil winkelen: één minuut langer verkeren in een pashokje en je mag weer een vol uur aftikken. Je betaalt dus vaak meer dan redelijk is voor de gebruikte parkeertijd. De Tweede Kamer heeft vorige maand een motie aangenomen, waarin staat dat het alleen nog maar mogelijk moet zijn om

Geplaatst in Uncategorized

Mensenhandel en loverboys

Afgelopen maandag werd er een voortgangsnotitie over mensenhandel besproken in de Stedelijke Commissie. Dit naar aanleiding van een motie ingediend door de ChristenUnie die door D66 is ondersteund. De gemeente Enschede heeft deze ernstige en misdadige uitwas binnen onze samenleving ondergebracht bij de ketenaanpak Mensenhandel Regio Twente. Hierdoor is zorg voor deze bijna altijd kwetsbare groepen meiden verzekerd. Het betreft hier verschillende groepen binnen onze samenleving: zowel autochtoon als allochtoon, legaal en illegaal. Hiermee geven wij als stad een onmiskenbaar

Geplaatst in Uncategorized