Maandelijks archief: maart 2011

Het verkeerscirculatieplan

In de vorige raadsperiode is er -voornamelijk onder aanvoering van CDA-raadslid Kloppers- een aantal keren gedebatteerd over het ‘waterbedeffect’ van verkeersbesluiten: met alle goede bedoelingen neem je als raadslid een verkeersbesluit en later blijkt dat er grotere nadelige gevolgen zijn voor andere buurt, wijken of zelfs stadsdelen. Vanuit die ervaring was er toen de tijd een raadsbrede behoefte om een strategisch verkeersplan te hebben voor de gehele stad, waaraan je als raadslid elk verkeersbesluit kan toetsen en zo weet wat

Geplaatst in Uncategorized

Pop-up shops voor Enschede

Er is helaas veel leegstand in Enschede. Kantoren en bedrijfsruimte zijn niet gevuld en we hebben op een aantal plaatsen moeite om deze gevuld te krijgen. D66 Enschede wil kijken naar de mogelijkheid voor pop-up shops in Enschede. Dit zijn winkels voor tijdelijke retail, een opkomende trend die wereldwijd te zien is, waarschijnlijk omdat Enschede niet de enige stad is met leegstand. Tijdens het raadsbezoek aan Berlijn hebben we ook een aantal voorbeelden gezien van tijdelijk gebruik van leegstaande ruimte,

Geplaatst in Uncategorized

Usseler Es: De sneltrein is in gang gezet

Maandag 14 maart heeft een meerderheid de raad van Enschede ontwikkeling van een bedrijventerrein op de Usseler Es in gang gezet. D66 Enschede stapt niet op, aangezien de noodzaak naar extra grond voor een bedrijventerrein niet is aangetoond. Het beeldkwaliteitsplan voor het hele gebied is vastgesteld en het bestemmingsplan is gewijzigd. Dat Burgerbelangen en de PvdA kritisch staan ten opzichte van de ontwikkeling is bekend. Op een of andere manier blijft het alleen bij kritische woorden, geen kritische daden. Op

Geplaatst in Uncategorized

En het meest dualistische raadslid van 2011 is….

Na ampel beraad heeft de jury besloten om Margriet Visser uit te roepen tot meest dualistische raadslid van 2011. Vanwege de volle agenda van de raadsvergadering 14 maart, zal de overhandiging van de prijs plaatsvinden op 21 maart, voorafgaand aan de stedelijkecommissievergadering om 18.45 uur, in het stadhuis. Het juryrapport luidt als volgt: Albert Veldt D66 Enschede heeft Albert Veldt leren kennen als een kritisch raadslid. Kritisch ten aanzien van beleid dat wordt voorgesteld en kritisch tegenover wethouders. Hij gaat

Geplaatst in Uncategorized

Nico Mol derde genomineerde ‘meest duale raadslid’

Het zal voor niemand als een verrassing komen: Nico Mol is de derde uit het rijtje genomineerden voor de prijs ‘meest duale raadslid 2011’. Van hem is bekend dat hij zeer kritisch is over de haalbaarheid van de plannen voor Luchthaven Twente, alsmede over de verdere bebouwing van het kostbare groen rondom de stad, waaronder de Usseler Es. Nico Mol heeft in meerdere raadsvergaderingen als woordvoerder duidelijk aangegeven bezwaren te zien in de koers van het huidige college als het

Geplaatst in Uncategorized

Nominatie meeste duale raadslid: nummer 2

Margriet Visser is de tweede genomineerde voor de prijs ‘meest duale raadslid 2011’. Ze is een uniek raadslid. Ze begint graag haar betoog met een sprookjesachtig verhaal en kan vol humor en passie vertellen over de onderwerpen die haar raken. Eén van die onderwerpen is het project de Bleekerij in Boekelo, waar bewoners, de museum buurtspoorweg, projectontwikkelaar en gemeente al geruime tijd het oneens zijn met elkaar. Medio 2010 vond Wethouder Hatenboer dat hij het allemaal onder controle had, maar

Geplaatst in Uncategorized

Aart, Margreet een Thomas: gefeliciteerd uit Enschede!

Het was even wachten op de definitieve verkiezingsuitslag -je weet nooit welke sprongen op de lijst gemaakt worden-, maar nu kant het: Aart Karssen, Margreet Overmeen en Thomas Walder, van harte gefeliciteerd met jullie plek in de provinciale staten, Een prachtig resultaat! Wij wensen jullie de aankomende jaren heel veel succes. Overijssel zal met jullie weer een beetje groener worden, en dan bedoelen we niet het groen van alleen een sjaaltje.

Geplaatst in Uncategorized

Albert Veldt het meest duale raadslid?

De eerste genomineerde voor de dualismeprijs is Albert Veldt, gemeenteraadslid voor Burgerbelangen Enschede. Albert Veldt heeft het zwaar in de gemeenteraad, net als de rest van de Burgerbelangen Enschede fractie. Want veel van de concrete punten uit hun verkiezingsprogramma worden 180 graden anders door dit college uitgevoerd. Zo heeft Veldt zijn zetel te danken aan kiezers die dachten te stemmen tegen de loopbrug tussen de muziekcentra, tegen de sloop van het viaduct, en tegen de bebouwing van de Usseler Es.

Geplaatst in Uncategorized

Wie is het meest duale raadslid?

Het is vandaag precies een jaar geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden. Het is daarom tijd om eens de tussenbalans op te maken. Het zal niet verbazen dat de oppositieleider, die de verkiezingen won met de leus ‘Anders, Ja’, fors van mening verschilt met dit college. Of het nu gaat om de miljoenen in een onrendabel vliegveld, de sloop van het viaduct voor de UT, de bebouwing van de Usseler Es, de gebrekkige aandacht voor duurzaamheid en het zelden samenwerken

Geplaatst in Uncategorized

Bezuinigen op speciaal onderwijs in Enschede

Er wordt landelijk 300 miljoen bezuinigd op het passend onderwijs. Enschede als kennis- en talentenstad zal uiteraard de gevolgen hiervan gaan merken. Door nu te bekijken wat de gevolgen zijn, kan inzichtelijk gemaakt worden in hoeverre deze bezuinigingen echt onacceptabel zijn. Herman Nijhuis van Attendiz wijst op het gebrek aan realisme om de groei van leerlingen in het speciaal onderwijs in drie jaar tijd om te buigen. “Er is meer tijd nodig, ook om docenten in het regulier onderwijs beter

Geplaatst in Uncategorized