Maandelijks archief: juli 2011

Partners nodig? Dan stellen we de doelen bij!

Tijdens de behandeling van de Kadernota gaf wethouder Van Agteren aan dat het be halen van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid op losse schroeven st aat. Waarom? Omdat daar partners voor nodig zijn! Dit geeft D66 een ongemakkelij k gevoel, want veel van het voorgestelde beleid en gestelde doelen van het colle ge rusten op schouders en dus de medewerking van partners. Het college trekt €500.000 uit voor de gehele collegeperiode voor cofinanciering en de regiefunctie. Maar, voegt

Geplaatst in Uncategorized

Voor Griekse toestanden hoeft u niet op vakantie

Dit college wil graag het beeld scheppen dat er hard wordt gewerkt om met partners in de stad op nieuwe manieren samen te werken en zo te komen tot oplossingen voor problemen in de stad. In het coalitieakkoord werd daarbij tot vervelens toe de term ‘systeeminnovaties’ gebruikt. In latere stukken werden dat ‘business cases’ en nu -in de Kadernota 2012- weer ‘vernieuwende aanpak’ en ‘maatschappelijke investeringsopgaven’. Mooie woorden voor de bullshit bingo tijdens een vergadering. Wat zal het woord worden

Geplaatst in Uncategorized