Maandelijks archief: september 2011

Bezuinigingen op inburgering kil en contraproductief

Het kabinet schaft de gelden voor inburgering per 2013 af. Het gevolg is dat asielzoekers, die verplicht moeten inburgeren, hun inburgering zelf moeten gaan betalen. Natuurlijk mag van mensen met voldoende inkomen verwacht worden dat ze de inburgering zelf betalen. Maar een probleem is dat de grootste groep er niet vrijwillig voor kiest om te vluchten uit hun land en er het geld niet voor heeft. Het kille beleid vanuit Den Haag vraagt dus om een meer sociaal lokaal beleid

Geplaatst in Uncategorized

Stadsdeel zuid nu nog digitaler!

Stadsdelen zijn er voor om het Enschedese bestuur dichter bij de inwoners te brengen. Zo ook de stadsdeelcommissie: een laagdrempelig democratisch orgaan met veel ruimte voor de inbreng van bewoners. In mijn onafhankelijke rol als stadsdeelcommissievoorzitter van stadsdeel Zuid, ontplooi ik verschillende initiatieven om de stadsdeelcommissie steeds meer bereikbaar, benaderbaar en effectief te maken. En met de toenemende digitalisering van de samenleving, moet ook de stadsdeelcommissie haar poorten open zetten voor digitale inspraak. Uiteraard met waarborging van het democratische proces

Geplaatst in Eelco, Fractie

Kotmanpark: veiligheid verdient voorrang

Er is al veel gesproken over de ontsluiting van Kotmanpark. Veel gesproken in de raad, met bewoners en met Van der Valk, die mogelijk een hotel wil bouwen aan de Zuiderval. Allereerst wil D66 haar complimenten maken aan de wijkraad en bewoners van Kotmanpark, die veel energie en geduld hebben opgebracht om te komen tot het moment van besluitvorming 26 september aanstaande in de gemeenteraad. Deze gemeenteraad heeft in het verleden haar akkoord gegeven voor de bouw van de drie

Geplaatst in Uncategorized