Maandelijks archief: oktober 2011

Bemoeizorg: maatschappelijk nut of luxe?

Het wordt al zijdelings aangestipt op pagina 52 in de programmabegroting 2012-2015. Het Rijk en provincie voeren grote bezuinigingen door, vooral in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en de maatschappelijke opvang. Deze bezuinigingen treffen de mensen met een psychische of andere handicap zwaar. De gemeente kan dit niet opvangen. Vooral door het vrijwel verdwijnen van de bemoeizorg door Tactus en Mediant zal de problematiek zichtbaar stijgen. Bemoeizorg is een belangrijke eerstelijnsvoorziening dat veelal wordt aangewend voor zorgmijders en (ex)verslaafden. Inwoners van

Geplaatst in Uncategorized

Reis voordelig naar het congres op 5 november

Reis met een voordelig treinkaartje naar het D66-congres op 5 november. Op 5 november vindt het landelijke D66-congres plaats in Den Haag. Bij Kruidvat kun je nu een voordelig treinkaartje kopen, waarmee je voor € 12,49 op en neer kunt naar Den Haag. D66 Enschede gaat net als vorige keren met een zo groot mogelijke groep deelnemen aan het congres en organiseert daarom weer een Car&treinpooldate. Zin om samen naar het congres te gaan? Stuur dan een mail naar carpooldate@d66enschede.nl

Geplaatst in Uncategorized

Kotmanpark: eindelijk een besluit

Een amendement ingediend door D66, CDA, PvdA en GroenLinks om de ontsluiting van Kotmanpark beter te regelen is aangenomen door de raad op 17 oktober. Ontsluiting van de Zuiderval zowel vanuit richting A35 als vanuit richting centrum, wordt hiermee mogelijk. Daarmee voorkomen we overmatig woon/werk verkeer door de wijk in de spits, dat in de wijk en rond de Scholingsboulevard tot onveilige situaties zou leiden. Doorstroming op de Zuiderval optimaal houden is een belangrijk onderwerp. Dit kader maakte het telkens

Geplaatst in Fractie, Jasper, Politiek

Bezoek het vliegveld op 28 oktober!

Op vrijdag 28 oktober, 15.00-18.00 uur, organiseert D66 Enschede een bezoek aan het vliegveld. Het programma van de middag bestaat uit een uitleg over het gebied, een rondrit in busjes over het terrein en ter afsluiting een discussie over de laatste ontwikkelingen. We beginnen om 15.00 uur in het gebouw van Area Development Twente, Zuidkampweg gebouw Z31. In verband met het beperkte aantal plaatsen in de twee busjes is aanmelding verplicht. Stuur uiterlijk 26 oktober een mailtje naar Jennifer Bashe

Geplaatst in Uncategorized

Artez partner in Pathmos?

‘Pathmos/Stevenfenne is in het coalitieakkoord ‘Vertrouwen in Enschede’ aangewezen als wijk waar over twee jaar geen werkloosheid meer bestaat.’ Een zin uit de rapportage over het project ‘werkloosheidsvrije wijk’ dat op 4 oktober op initiatief van D66 is besproken in stadsdeel West. Binnen twee jaar iedereen aan het werk is niet reëel, maar de intentie van het project heeft steun van D66. Trots vertelde wethouder Koomen in haar inleiding dat het project Pathmos/Stevenfenne veel landelijke aandacht krijgt en dat daarmee

Getagd met , ,
Geplaatst in Fractie, Jasper, Politiek

Bezoek het stadhuis op 15 oktober!

Op zaterdag 15 oktober organiseert D66 Enschede voor alle leden een bezoek aan het stadhuis van Enschede. Introducés zijn ook van harte welkom. We beginnen met een rondleiding door het stadhuis, een van de rijksmonumenten van Enschede. Dit prachtige gebouw is ontworpen door Gijsbert Friedhoff en in 1933 in gebruik genomen. Na de rondleiding geeft een medewerker van de griffie een presentatie over de rol van de raad, waarna we samen met de fractie aan de slag met de onderwerpen

Geplaatst in Uncategorized

Regeren is vooruitzien! – Permanente Programmacommissie

Op 27 oktober wordt de startbijeenkomst van de Permanente Programmacommissie georganiseerd. Wil jij meedenken over de onderwerpen waar D66 Enschede zich de komende jaren mee bezighoudt, kom dan op donderdag 27 oktober om 20.00 uur naar Primare. Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar omdat we wel benieuwd zijn naar wie er komen, vragen we of je dit wel wilt doen. Als jij je van tevoren wilt aanmelden, kan dat door een mailtje te sturen naar Piet Brouwer (piet.brouwer@d66enschede.nl). Over tweeënhalf

Geplaatst in Uncategorized

Car&treinpooldate naar Congres 94

Ga je mee naar het congres van D66 op zaterdag 5 november in Den Haag? Reis dan gezellig met ons mee! Het congres begint om 10.00 uur en zal eindigen om 17.00 uur. Wil je weten hoe het congres in zijn werk gaat? Bekijk dan het congresreglement op d66.nl. De deadlines voor het congres worden eveneens weergegeven in dit reglement. Op de website van D66 kun je ook het programma van de dag bekijken. D66 Enschede gaat net als vorige

Geplaatst in Uncategorized

Raadsenquête naar grondbeleid gemeente

Afgelopen juli heeft de gemeenteraad besloten om haar zwaarste controlerende middel in te zetten: een raadsenquête. Aanleiding vormde het groeiend aantal vragen over het grondbezit en grondverwervingsbeleid van de gemeente. Dit naar aanleiding van een aantal dilemma’s die rondom ’t Vaneker naar boven kwamen. De gemeenteraad heeft besloten deze vragen breder te trekken en het complete en meer historische grondbeleid en grondexploitaties zelf tegen het licht te houden. Op deze manier kan de gemeenteraad meer inzicht krijgen in de rechtmatigheid,

Geplaatst in Uncategorized

Claar Grooten verlaat gemeenteraad

Onze fractiegenoot Claar verlaat per 7 november 2011 de gemeenteraad. Zij heeft zich ruim anderhalf jaar met volle overgave ingezet om D66 te vertegenwoordigen en van Enschede een nog mooiere en betere stad te maken. Claar heeft aangegeven dat haar maatschappelijke betrokkenheid minder goed tot zijn recht komt in de politieke arena en dat de benodigde tijdsbesteding meer en meer op gespannen voet is komen te staan met haar andere werkzaamheden en activiteiten. Claar heeft moeten vaststellen dat het politieke

Geplaatst in Uncategorized