Maandelijks archief: november 2011

Euregio: JA!

Enschede werkt aan een economische visie waarbij de regio centraal staat, met ee n blik op internationaal. Bij het vormen van deze visie zijn, naast raadsleden, vooral de ondernemers betrokken. Terecht want zij vormen de kern van onze econom ische structuur. Daarnaast is een goede analyse van het gevoerde economisch bele id in de afgelopen tien jaar uitgevoerd als basis. Toch heeft D66 bij behandelin g van de concept economische visie een aantal belangrijke aanvullende punten ing ebracht. Trend in

Geplaatst in Fractie, Jasper, Politiek

Wel de splinter niet de balk

Waarom vraagt het college wel een ondernemersbijdrage voor de herinrichting openbare ruimte in de binnenstad, maar niet van de toekomstige exploitant van een luchthaven? Na de bespreking in de commissie centrum over de kosten van de aanleg van een terras op de kop van de boulevard vroeg ik mij af; “Waarom ziet de gemeente vaak wel de splinter in het ene oog, maar niet de balk in het andere oog (vrij naar Mattheus 7:3-5).” Waarom wordt er een bijdrage gevraagd

Getagd met , , ,
Geplaatst in Evert, Fractie, Politiek

Programmabegroting 2012-2015

Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2012-2015 heeft D66 vier moties en een amendement ingediend. De motie die opriep buurtbemiddeling ook in Enschede in te voeren is aangenomen door de raad (29 voor, 10 tegen). Daarmee krijgt Enschede een extra middel in handen om overlast te voorkomen en de leefbaarheid te verbeteren. Een ander middel, bemoeizorg, is dankzij een motie van D66 instandgehouden (32 voor, 6 tegen). De motie om de duurzaamheid van de leverancier mee te nemen in gemeentelijke

Geplaatst in Uncategorized

Terugblik startbijeenkomst PPC

Op 27 oktober vond de startbijeenkomst van de Permanente Programmacommissie (PPC) plaats in Prismare. Deze avond was het startsein voor het volgende verkiezingsprogramma. De komende twee jaar gaan diverse themagroepjes aan de slag het beantwoorden van de volgende vragen: wat is ons verlangen voor de toekomst van Enschede en hoe zetten we dat om in concrete punten voor het volgende verkiezingsprogramma? Het eindresultaat is een verkiezingsprogramma dat over twee jaar aan de AAV zal worden voorgelegd. Tijdens de bijeenkomst zijn

Geplaatst in Uncategorized

Vind D66 Enschede leuk op Facebook!

Toon je support voor D66 Enschede en ‘vind ons leuk’ op Facebook. Via de D66 Enschede fan-pagina houden we je op de hoogte van alle activiteiten, politieke ontwikkelingen en andere D66 (Enschede) nieuwtjes.

Geplaatst in Uncategorized

Vera Leonhart nieuw raadslid

Sinds vandaag is Vera Leonhart nieuw raadslid van D66 Enschede. Vera volgt Claar Grooten als raadslid op. De komende dagen kan je hierover op onze website meer lezen.

Geplaatst in Uncategorized

Meer weten over de leden – ledenenquête

Als D66 Enschede willen wij jou zo goed als mogelijk bij D66 betrekken. Daarom versturen wij binnenkort via mail een ledenenquête. We willen inzicht krijgen in wat jij van D66 Enschede verwacht en wat je eventueel voor D66 Enschede wilt doen. Ook niet-leden zijn van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen, stuur daarom de link naar de enquête gerust door. Je kunt de enquête ook nu direct invullen.

Geplaatst in Uncategorized