Maandelijks archief: oktober 2013

D66 onderwijstour komt naar Enschede!

Met de onderwijstour vraagt D66 aandacht voor onderwijs en wil zij het belang van goed onderwijs benadrukken. Kom ook naar het gastcollege, vrij toegankelijk voor iedereen. Investeren in onderwijs Onderwijs krijgt dankzij D66 in de aangepaste begroting de plek die het verdient. Er gaat 500 miljoen extra naar onderwijs. Een groot deel van deze investeringen gaat naar het basisonderwijs. D66 had graag meer willen investeren in onderwijs, dus we zijn er nog niet. Prioriteit Politiek Den Haag vindt onderwijs altijd

Getagd met , , , , ,
Geplaatst in Partij, Politiek, Studenten

Kerstpakket als bliksemafleider voor echte keuzes

Afgelopen week ontving de raad de concept programmabegroting waarover op 11 november besloten gaat worden. Net als de keuzenota staat die in het teken van grote structurele bezuinigingen. De echte keuzes gaan over het armoedebeleid, of je de OZB mag verhogen als de afvalstoffenheffing wordt verlaagd, hoe we de komende jaren om gaan met cultuur, of de ambities voldoende zijn aangepast aan de kleinere portemonnee, of Power binnen Alfa past en of het snijden in het aantal ambtenaren geen grenzen

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Evert, Fractie, Politiek

Grootschalige energieopwekking op braakliggende gronden en daken

Als gevolg van bijgestelde bouwplannen liggen er veel gronden braak, die in het bezit zijn van de gemeente Enschede. Ook bezit de gemeente veel vastgoed. Beide zijn voor D66 Enschede aanleiding om de motie Grootschalige opwekking zonne-energie in Enschede in te dienen tijdens de raadsvergadering aanstaande maandag. Tijdens de behandeling van de beleidsevaluatie Energie- en Klimaatbeleid werd duidelijk dat met de huidige inspanningen de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid niet worden gehaald in 2020. Dankzij Twence wordt 6% van

Getagd met , , , , ,
Geplaatst in Duurzaamheid, Fractie, Jasper, Politiek