Maandelijks archief: januari 2014

D66 wil informateur na verkiezingen

Informateur in Enschede na verkiezingen

D66 Enschede wil een informateur die na de verkiezingen gaat onderzoeken welke coalities mogelijk zijn. Deze verkenner adviseert de raad welke coalitie de meeste kans van slagen heeft. Transparanter en democratischer In Enschede is het goed gebruik dat de grootste partij na de verkiezingen deze rol op zich neemt. Daarmee bepaalt deze partij de strategie en het proces. Het risico bestaat dat hiermee niet alle opties in beeld zijn die tot een mogelijke coalitie kunnen leiden. Daarnaast speelt de gemeenteraad

Getagd met , , , , , , ,
Geplaatst in Nieuws, Politiek

College moet bereid blijven in spiegel rekenkamer te kijken

Het college begint een traditie te maken van het tegenspreken van gedegen onderzoek uitgevoerd door de Rekenkamer. Dat begon bij het onderzoek naar risico’s bij verbonden partijen. Veel kritiek is misschien ook moeilijk om mee om te gaan in een politieke omgeving… Kritisch En ook nu is de Rekenkamer kritisch over het vastgoed in bezit van de gemeente. En weer onderschrijft het college alle aanbevelingen, maar kan zich niet vinden in veel van de conclusies. Wat is er toch aan

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Jasper, Nieuws, Politiek

D66 peilt studenten over huisvesting

Studentenhuisvesting

Vanaf vandaag staat er een peiling op d66enschede.nl/peiling over studentenhuisvesting in Enschede. D66 Enschede krijgt veel klachten van studenten, starters en promovendi die in de zoektocht naar een huis voor nare verrassingen komen te staan. Overlast Veel studenten kunnen niet samen een woning huren door de toepassing van de zogenaamde ‘omzettingsvergunning voor onzelfstandige bewoning’. De eigenaar van een woning mag alleen kamers verhuren wanneer deze vergunning is verleend. De gemeente denkt zo overlast van studentenhuizen tegen te kunnen gaan. Met

Getagd met , , ,
Geplaatst in Nieuws, Studenten

Zorg

De bezuinigingen vanuit het Rijk op de zorg zijn onmogelijk op te vangen door de gemeente. D66 is overtuigd dat dit ook niet nodig is, als we anders met het beschikbare geld omgaan. Wel moet er in de overgangsperiode extra geld beschikbaar zijn om te zorgen dat de mensen niet de dupe worden van de vele veranderingen in de zorg.

Geplaatst in Standpunten

Windmolens

D66 wil volop ruimte bieden aan duurzame energie. De gemeente gaat niet meebetalen, maar willen de markt helpen door ruimte te bieden voor bijvoorbeeld windmolens in bestemmingsplannen.

Geplaatst in Standpunten

Wijkcentra

Voor D66 is een plek in de wijk voor verenigingen en andere organisaties erg belangrijk, omdat dit zorgt voor cohesie in de wijk. Maar het gaat ons om de activiteiten, niet om het gebouw. Het zijn in eerste instantie de inwoners van de stad die de activiteiten moeten verzorgen. De gemeente moet wel helpen bij het vinden en behouden van onderdak, waar nodig ook met financiƫle hulp.

Geplaatst in Standpunten

Wijkbudgetten

D66 wil dat het principe van de wijkbudgetten wordt doorgetrokken tot buurtbudgetten. De gemeente neemt hierbij een regisseursrol aan, bijvoorbeeld als het gaat om de bewonersoverleggen. Hoe de budgetten besteed en verdeeld worden, wordt zoveel mogelijk overgelaten aan de inwoners van de wijk, buurt of straat. Voorbeelden zijn: parkeerplekken, verlichting, openbaar groen en speelplaatsen. Als inwoners niet willen of kunnen besluiten over de besteding van budgetten, dan zal de gemeente hen hierbij ondersteunen. De kaders worden in alle gevallen nog

Geplaatst in Standpunten

Verkeer

D66 wil onoverzichtelijke en vaak gevaarlijke verkeerssituaties aanpakken, zoals in de Molenstraat, bij de Deurningerstraat als bij de Oldenzaalsestraat. D66 wil zich daarnaast richten op verbetering van de doorstroming op de invalswegen van de stad, in eerste instantie de Auke Vleerstraat en de Zuiderval. 30km-zones dienen als zodanig ingericht te worden. D66 ziet goede kansen om dergelijke plannen samen met inwoners te ontwikkelen.

Geplaatst in Standpunten

Vrijwilligers

De rol van vrijwilligers in de samenleving vindt D66 zeer waardevol. Dat geldt niet in de laatste plaats voor ouderen die hun ruime werk- en levenservaring kunnen inzetten bij vrijwilligerswerk. Door werk, de zorg voor (klein)kinderen en andere activiteiten blijft er echter steeds minder tijd over voor vrijwilligerswerk. D66 wil vrijwilligerswerk daarom stimuleren. Een goede ondersteuning van inwoners die zich bijvoorbeeld inzetten voor een sportvereniging of de buurt vindt D66 daarom noodzakelijk. D66 wil dat de gemeente verenigingen en andere

Geplaatst in Standpunten

Veiligheid

Veiligheidsbeleid moet aandacht hebben voor gebieden waar Twente en Enschede minder goed scoren dan het landelijk gemiddelde: verkeersveiligheid, diefstal van fietsen, brom- en snorfietsen en winkeldiefstal. D66 ziet regionale samenwerking binnen de Veiligheidsregio Twente als zeer waardevol. Ook om oplossingen die blijken te werken bij de ene gemeente van elkaar te kunnen overnemen.

Geplaatst in Standpunten