Maandelijks archief: juni 2014

Betrek stad en buurgemeenten bij invulling luchthaventerrein

Luchthaven Twente. Meer dan een vliegveld zal het niet worden.

De plannen om commerciële burgerluchtvaart vanaf Luchthaven Twente mogelijk te maken worden gestopt. Daarmee ontstaat ruimte voor nieuwe scenario’s. Een randvoorwaarde voor ons is dat scenario’s snel moeten uitgroeien tot concrete plannen. Het centrale doel daarbij is: meer werkgelegenheid in Enschede en Twente. We moeten nu samen constructief aan de slag om het doel te bereiken. Voor- en tegenstanders van Luchthaven Twente hebben zich met veel overtuiging ingezet om hun standpunten duidelijk te maken. Maar feit is nu dat we,

Getagd met , , , , ,
Geplaatst in Gertjan, Jasper, Luchthaven, Nieuws

D66 wil verbetering spoorverbinding Enschede – Gronau

De spoorlijn Enschede – Gronau is een succes, steeds meer mensen reizen via het spoor van Enschede naar Duitsland. Er is daarom de laatste jaren regelmatig gepleit voor verdere verbeteringen. Maar nu dreigt er een verslechterde aansluiting voor Enschede door de forse groei van het aantal reizigers op het Duitse deel van het traject: treinen met extra capaciteit kunnen niet stoppen in Nederland, met een extra overstap tot gevolg. Juist nu we de verbinding met Duitsland vanuit werkgelegenheidsperspectief harder nodig

Getagd met , , ,
Geplaatst in Fractie, Gertjan, Nieuws, Politiek, Verkeer

Gemeenteraad Enschede op bezoek in Brussel

Afgelopen donderdag zijn we met de gemeenteraad en college van B&W afgereisd naar Brussel voor een driedaags werkbezoek. Wat was ons doel? We wilden meer inzicht krijgen in de Brusselse werkelijkheid, inspiratie opdoen voor ons raadswerk en elkaar als raadsleden beter leren kennen. In drie dagen legden we diverse werkbezoeken af, leerden we de EU beter kennen en kregen we een beter beeld hoe je als (netwerk)stad en regio via Brussel in contact kan komen met andere initiatieven in Europa.

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Fractie, Nieuws, Partij, Politiek

Geen commerciële burgerluchthaven voor Twente

Luchthaven Twente. Meer dan een vliegveld zal het niet worden.

Vandaag kondigde ADT aan dat het ontwikkelen van een commerciële luchthaven in Twente niet haalbaar is binnen de gestelde politieke kaders. Deze conclusie volgt na berichten uit Brussel dat het beoordelen van de staatssteuntoets vertraging op zal lopen. Afspraken gemaakt door D66 in het coalitieakkoord zijn daarover duidelijk: stoppen met de plannen voor een commerciële burgerluchthaven. Er kan ook niet worden voldaan aan de opschortende voorwaarden in de concessieovereenkomst welke is aangegaan met de exploitant. Zowel Provinciale Staten van Overijssel

Geplaatst in Luchthaven, Nieuws

De Noordtak: onrealistisch en onwenselijk

Goederentrein op Betuweroute

Vanuit verschillende kanten wordt de ‘Noordtak’, een nieuwe spoorlijn voor goederentreinen door Oost-Nederland, bejubeld als HET alternatief voor het goederenvervoer over bestaand spoor, om zo steden als Deventer, Almelo en Hengelo te ontzien. Maar het voorgestelde alternatief is zowel feitelijk onmogelijk als zeer onwenselijk. De Noordtak In de regio is al geruime tijd een discussie gaande over goederenvervoer per spoor. De Noordtak kan voor de regio interessant zijn, wanneer daaraan ook terminalfaciliteiten in Twente worden gekoppeld. Los daarvan gaat het

Getagd met , , , , , , ,
Geplaatst in Gertjan, Nieuws