Maandelijks archief: maart 2016

D66 in het Maatschappelijk Middenveld

Op 10 februari jl. organiseerden D66 Overijssel en Enschede een eerste bijeenkomst over het belang van toezichthouden in de publieke sector. De twee inleidende verhalen brachten veel interactie op gang en door veel aanwezigen is aangegeven dat een vervolg op prijs zou worden gesteld. Daarom wordt op 13 april een tweede bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp. Het thema is verhalen uit de praktijk, met een bijdrage van Winnie Sorgdrager, voormalig Ministervan Justitie voor D66. Zij heeft een staat van dienst

Geplaatst in Geen categorie

Over wonen en integratie

In april 2016 komt het college met een integraal plan voor integratie van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders in Enschede. Dit na een motie mede opgesteld en ingediend door D66 Enschede. Al eerder berichtte D66 Enschede over dit onderwerp in relatie tot democratie en werk. In Enschede is al veel gesproken over huisvesting van vluchtelingen. Er komt een AZC op het Eschmarkerveld en indien nodig komt er een noodopvang in het oude Wegener pand. Maar voor die vluchtelingen die een verblijfsvergunning

Getagd met , , ,
Geplaatst in Geen categorie, Jasper, Nieuws

Maak kans op een babypakket!

D66 Enschede is op zoek naar meer duurzame ideeën voor gezinnen met jonge kinderen. Daarom willen wij vanuit D66 Enschede het leukste en origineelste idee voor gezinnen met jonge kinderen belonen met een duurzaam babypakket: een pakket met o.a. wasbare luiers voor je kleintje. Mail daarom vóór zaterdag 16 april je idee naar mij en dan zoeken wij een winnaar met het leukste en origineelste idee! Impact van een kind Ieder mens heeft een impact op onze planeet. Zelfs de

Getagd met , ,
Geplaatst in Agnes, Duurzaamheid, Nieuws

Steun ook het Orkest van het Oosten!

Orkest

Eind 2015 werd acuut pijnlijk duidelijk dat het Orkest van het Oosten (toen nog bekend als HET Symfonieorkest) door al zijn geld heen was. De provincie Overijssel is voortvarend te werk gegaan en ook in de gemeenteraad van Enschede hebben we steun betuigd voor het orkest. Enschede gaat het orkest extra steunen, en ik roep met deze blog het Rijk en de provincie op het voorbeeld van Enschede te volgen. Haalbaar plan voor de toekomst In korte tijd heeft het

Getagd met ,
Geplaatst in Cultuur, Nieuws, Vic

Integratie

Integratie is de manier om nieuwe Nederlanders zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen in onze samenleving. Juist met de komst van vluchtelingen naar Enschede, moet er volop aandacht zijn voor integratie van deze mensen. D66 heeft per motie opgeroepen voor extra aandacht voor integratie. Dat heeft o.a. gevolgen voor: Onze democratie Ons sociaal-economisch beleid Ons woonbeleid

Getagd met , ,
Geplaatst in Geen categorie, Standpunten

AZC

In Nederland leven wij gelukkig in vrijheid. Maar vrijheid hebben betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor mensen in nood. D66 steunt daarom de komst van maximaal 600 asielzoekers naar het AZC op het Eschmarkerveld. Daarbij zijn behoud van veiligheid en leefbaarheid voor de directe omgeving randvoorwaarden. Inpassing van het AZC Ons standpunt over het AZC Ons standpunt over integratie

Getagd met , ,
Geplaatst in Geen categorie, Standpunten

Vluchtelingen

D66 steunt de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Ons actieplan vluchtelingen heeft drie uitgangspunten: selectie van échte vluchtelingen, goede opvang in Nederland met draagvlak onder de Nederlanders en directe start van integratie van vluchtelingen. In Enschede steunt D66 de komst van maximaal 500 vluchtelingen in de noodopvang in het oude Wegenerpand en maximaal 600 vluchtelingen in het AZC Eschmarkerveld. Lees meer over de opvang van vluchtelingen: Deel 1 Vluchtelingen en asielzoeker zijn welkom in Enschede Deel 2 Vluchtelingen zijn welkom

Getagd met , ,
Geplaatst in Geen categorie, Standpunten

Klachtencommissaris behouden, vorm anders

klachtencommissaris

D66 heeft bij de vorming van ons coalitie-akkoord afgesproken dat we in Enschede een klachtencommissaris krijgen. Inwoners kunnen daar laagdrempelig terecht als zij het gevoel hebben dat ze niet juist zijn behandeld. Het was een nieuw instrument en dus moest nog gekeken worden naar de precieze invulling. Na ruim een jaar is de werking geevalueerd door de rekenkamer. D66 ondersteunt de conclusies en aanbevelingen uit dat rapport. Klachtenafhandeling geen ombudsman Het onderzoek laat vooral zien dat het onduidelijk was of

Getagd met ,
Geplaatst in Jasper, Nieuws

Bestuursleden gezocht!

Nu Vooruit banner

Zoals de meesten van jullie weten, zijn in 2015 in relatief korte tijd enkele bestuursleden van de afdeling verhuisd uit Enschede. Er zijn daardoor enkele interessante bestuursfuncties beschikbaar gekomen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de afdeling, en eindverantwoordelijk voor de afdeling. Het bestuur kent de volgende functies en portefeuilles: Voorzitter Secretaris Penningmeester Portefeuille campagne & communicatie Portefeuille ledenbinding en –werving Portefeuille talentontwikkeling & opleidingen Portefeuille politiek (contactpersoon) Een van de belangrijke taken van de

Geplaatst in Nieuws

Over werk en integratie

In april 2016 komt het college voor een integraal plan voor vluchtelingen, asielzoekers en statushouders in Enschede. Dit na een motie over een update van het integratiebeleid, mede opgesteld en ingediend door D66 Enschede. In deze motie vraagt D66 aandacht voor de gevolgen van de migratie van mensen uit landen waar oorlog heerst of waar het voor mensen gevaarlijk is vrij voor bijvoorbeeld hun mening, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid uit te komen. In Enschede lijkt de discussie vooral te gaan

Getagd met , , ,
Geplaatst in Jasper, Nieuws, Politiek