LHBT+-kandidaten D66 Enschede Iris Rutjes Vera Korblet Vic van Dijk en Mehmet Balaman

D66 over LHBT+

Aanstaande woensdag doet Vic van Dijk mee aan het COC Twente-Achterhoek Regenboogdebat. Voorafgaand aan het debat heeft Vic een kort interview gehad met COC over het LHBT-beleid. Wat is je mening over het LHBT-beleid van het college in de afgelopen periode? Enschede biedt een goede basis aan LHBT-beleid. Maar het kan nog beter! Wat heeft jouw eigen partij voor de LHBT-gemeenschap betekend de afgelopen vier jaar? Wij willen dat iedereen zichzelf kan zijn. D66 had steeds 1 à 2 LHBT-ers

lokale media

D66: Maak waakhond van lokale journalist

De lokale machthebbers moeten beter gecontroleerd worden door de lokale media. Alleen dan kan de kiezer de plaatselijke politicus belonen of afstraffen op 21 maart. Nu ligt belangenverstrengeling tussen de gemeenteraad en de journalist op de loer. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is laag. In veel grote steden ligt het opkomstpercentage al jaren onder de 50 procent. Dat is zonde, want de gemeenteraad neemt besluiten die grote gevolgen hebben. De afgelopen jaren hebben de gemeenten steeds meer taken en geld

D66 Twente kiest voor Agenda voor Twente

D66 heeft in alle gemeenten in Twente met volle overtuiging voor de Agenda voor Twente gestemd. Deze agenda is belangrijk voor de bereikbaarheid en de sociale en economische ontwikkeling van de regio. Samen optrekken als Twentse gemeenten is belangrijk om (financiële) steun te krijgen voor onze plannen in Zwolle, Den Haag en Brussel. Dit belang wordt onderkend door ondernemers en onderwijsinstellingen, maar helaas niet door alle gemeenteraden in Twente. Ook voor de afdelingen van D66 in Twente geldt dat zij

Vrouwelijk perspectief mag niet ontbreken in de gemeenteraad

Op internationale vrouwendag besteedt D66 Enschede graag aandacht aan het belang van vrouwen in de lokale politiek. Daarom hebben wij onze vrouwelijke kandidaat raadsleden gevraagd naar hun visie op vrouwen in de politiek en de gemeenteraad. Op dit moment zijn 10 van de 39 raadsleden vrouwen. Volgens Margarita Jeliazkova (nr.4) zou deze verhouding naar de helft vrouwen, de helft mannen toe moeten: “het is een ‘no brainer’. Dat we nog lang niet in de buurt van die verhouding zijn, kan

Onderwijs

Lokaal investeren in onderwijs loont

Jong of oud, rijk of arm, allochtoon of autochtoon: het mag niet uitmaken wat je achtergrond is, iedereen verdient gelijke kansen. En het belangrijkste middel om mensen gelijke kansen te geven is onderwijs. Daarom wil D66 het beste onderwijs voor alle Enschedeërs. Hoe? D66 wil geld vrijmaken voor scholen die als “zwak” of “zeer zwak” beoordeeld worden. Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. D66 wil dat alle jongeren met een diploma van school gaan. Dit is de beste kans op werk.

Hoe staat het nu met Enschede Wekt Op? Deze blog laat zien wat nu wel en niet waar is van de verhalen die je hoort over duurzame energie in Enschede.

Zon- en windenergie: Waar of niet waar?

Hoe staat het nu met Enschede Wekt Op? Deze blog laat zien wat nu wel en niet waar is van de verhalen die je hoort over duurzame energie in Enschede. “Als alle daken vol liggen met zonnepanelen, zijn we er!” Helaas, alle daken tezamen bieden niet genoeg zonne-energie om de stad van energie te voorzien. Daarbij komt dat niet alle daken geschikt zijn en niet alle eigenaren dit zullen doen. Maar zelfs al zou het lukken alle daken vol te

Geef fietsveiligheid Gronausestraat voorrang

De afgelopen maanden is de verkeersveiligheid op de Gronausestraat in Glanerbrug meerdere keren voorbij gekomen in de media en de stadsdeelvergadering. De laatste keer was op 23 januari, toen de wethouder terecht opmerkte dat als de politiek wil dat er wat gaat gebeuren, de politiek er zelf prioriteit aan moet geven. Dat willen we, samen met Burgerbelangen, in de raadsvergadering van 12 maart doen door een voorstel te doen de Gronausestraat op te laten nemen op de lijst met mobiliteitsprojecten.

Scheiden

Scheiden zonder schade voor kinderen

Op 22 februari 2018 heeft André Rouvoet (voorzitter van het Platform “Scheiden zonder Schade”) het rapport “Scheiden… en de kinderen dan?’” overhandigd aan de verantwoordelijke ministers. Hierin staat hoe ouders bij hun echtscheiding geholpen kunnen worden dit zo te doen dat kind(eren) zo min mogelijk hieronder lijden. Het rapport stelt treffend “Regelmatig hoorden we dat het voor de kinderen veel belangrijker is hóe de ouders uit elkaar gaan dan dát ze uit elkaar gaan.” Het platform heeft een “Divorce Challenge”

veiligheid

D66 wil een half miljoen extra voor handhaving

Afgelopen week werd duidelijk dat de gemeente Enschede op korte termijn een gat van een half miljoen euro mag verwachten op de post ‘handhaving’. De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op handhaving, maar de taken zijn niet in gelijke mate afgenomen. De gevolgen daarvan beginnen zichtbaar te worden en dreigen de komende jaren onacceptabel groot te worden. D66 wil daarom dat de gemeente meer gaat investeren in handhaving op overlast en asociaal gedrag. Scooters in de binnenstad Illustratief was

Aftreden wethouder Hatenboer

Aftreden wethouder Hatenboer

D66 Enschede betreurt het aftreden van wethouder Jeroen Hatenboer. Dit besluit is voor D66 onverwachts en opvallend. Achterliggende reden van Hatenboers aftreden is dat er “obstructie” zou zijn door een aantal partijen op belangrijke besluiten. Eén besluit, de ontwikkeling van de Kop van de Boulevard, moet nog genomen worden voor de verkiezingen van 21 maart. Voor D66 lijkt het daarom dat er eerder sprake is van tijdsdruk dan obstructie. Voor D66 staat de positieve ontwikkeling van onze stad voorop. Als