Agenda van Twente: alles is vertrouwen

De Agenda van Twente, een investeringsprogramma om de regionale economie te stimuleren, loopt in 2017 af. Dit jaar zoomen de veertien Twentse gemeenteraden in op de investeringen en de resultaten om volgend jaar te beslissen of we de Agenda van Twente een vervolg geven. Na een zorgvuldige evaluatie is het voor D66 Enschede duidelijk: halve samenwerking is geen samenwerking, juist samen staan we sterker!

Agenda van Twente

Tien jaar geleden besloten de veertien Twentse gemeenten om gezamenlijk voor 80 miljoen te investeren in onze regionale economische positie. Het doel was om onze achterstand ten opzichte van het Nederlands gemiddelde in te lopen. Op www.agendavantwente.nl kun je zien waarin geïnvesteerd is en wat dit opgeleverd heeft. Zo is de werkeloosheid in Twente harder afgenomen dan in de rest van Nederland, en is het aantal banen in Twente toegenomen. Ook lokte de Agenda van Twente een extra 1,5 miljard euro aan investeringen in Twente uit. Bijzonder is ook dat de bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling met 40% zijn gestegen. Het doel om ons bruto regionaal product op gelijk niveau te krijgen als het Nederlands gemiddelde is echter (nog) niet behaald.

Maar het goed meten van effecten blijkt toch moeilijk. Bijvoorbeeld doordat niet alle doelstellingen meetbaar (smart) opgesteld waren en de oorzaak en gevolg-relatie moeilijk aan te tonen is. En of de 1,5 miljard euro extra investeringen zonder de Agenda van Twente niet gedaan waren, is natuurlijk ook niet met zekerheid te zeggen. Dus hoe bepaal je dan of het programma een succes was en of je er een vervolg aan wilt geven?

Rat race, solidariteit of vertrouwen?

Was de Agenda van Twente en succes en doen we er goed aan om een vervolg op te starten? Dat is de vraag die alle veertien Twentse gemeenten de komende tijd moeten gaan beantwoorden. Enkele gemeenten geven aan vooral te willen weten hoeveel resultaat het programma aantoonbaar voor hun eigen gemeente heeft gehad. Want, zo is hun redenering, zo’n investering zonder concreet resultaat is slecht uit te leggen aan de kiezer. Andere gemeenten geven aan dat we alleen met solidariteit samen verder komen als regio.

D66 Enschede vindt beide redeneringen niet sterk. Bovenal, bij regionale investeringen kun je de spin-off niet per gemeente opknippen, maar moet je ook de resultaten op collectief niveau bekijken. De Twentse economie is immers sterk verbonden en heeft één arbeidsmarkt, met mensen die in de ene gemeente werken en wonen in een andere. De tweede redenering, de noodzaak van solidariteit, gaat uit van sterke broeders die de zwakkere moeten ondersteunen. Wij geloven dat dat in Twente niet het geval is. Juist de onderlinge diversiteit is wat Twente sterk maakt!

Waar het wel om gaat, is of je Twente als één regio wilt zien en vooral of je elkaar vertrouwt! Of je het aandurft om je kwetsbaar op te stellen en samen voor een collectief sterker Twente te gaan, in plaats van voor een sterke eigen gemeente.

Samen sta je sterk

D66 kijkt vooruit en werkt aan gelijke kansen voor iedereen. Als je elkaar beconcurreert in de zoektocht naar nieuwe bedrijven, banen en toeristen, word je samen zwakker. Wat wel werkt, is het bundelen van je krachten, zorgen voor een goede gezamenlijke agenda en organiseren dat je als één man aan tafel komt bij ondernemers, in Den Haag en in Europa. Samen werk je aan een sterker collectief. Samen maak je de taart groter, in plaats van dat je deze opnieuw verdeelt. Dat is een sterke overtuiging die ons het belang laat zien om de handen vast te blijven houden en samen te investeren in een groeiend en bloeiend Twente.

Over Martijn Braber

E-mail: martijn.braber@d66enschede.nl
Twitter: martijnbraber
 

Martijn zit sinds maart 2014 voor D66 in de Enschedese raad.

Martijn Braber

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

11 januari 2018
 • Nieuwjaarsborrel D66 Enschede
  Op 11 januari 2018 van 20:00 tot ongeveer 23:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


  De jaarlijkse nieuwjaarsborrel met alle leden van D66 Enschede

16 januari 2018
 • Steunfractie bijeenkomst
  Op 16 januari 2018 van 19:30 tot ongeveer 21:00

  Locatie: Stadhuis Enschede, Langestraat 24, 7511 HC Enschede, Nederland ( kaart)


  Steunfractie bijeenkomst over Burgerparticipatie

8 februari 2018
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 8 februari 2018 van 20:00 tot ongeveer 22:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


21 maart 2018
 • Gemeenteraadsverkiezingen
  Op 21 maart 2018 van 00:00 tot ongeveer 23:59


 • D66 Uitslagavond Gemeenteraadsverkiezing 2018
  Op 21 maart 2018 van 21:00 tot ongeveer 23:30

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)