AkzoNobel lekt in Twekkelo

In deze blog lees je over de feiten en gebeurtenissen rondom de lekkages van de zoutwinning van AkzoNobel in Twekkelo. AkzoNobel zal hard moeten werken om de schade aan landschap en imago te herstellen. Transparantie is daarbij de sleutel.

De gebeurtenissen

Twekkelo is tijdens de zomer van 2016 meerdere malen opgeschrikt door nieuwsberichten over lekkages van zoutcavernes en pekeltransportleidingen van AkzoNobel. Zie onderaan deze blog voor een feitenoverzicht. Omdat de communicatie vanuit AkzoNobel zeer te wensen overliet bleven vele vragen boven de markt hangen. Dus heb ik voor het zomerreces aangegeven een openbare informatiebijeenkomst met AkzoNobel te willen. 13 september 2016 was het zover: de Usselerschool zat vol met politici, inwoners en organisaties. AkzoNobel deed zijn verhaal bij monde van hoge directeuren uit Amsterdam.

De reactie van AkzoNobel

De directie gaf aan lekkages onacceptabel te vinden en eind 2017 nul lekkages te willen hebben. Maar dat was dan ook wel zo’n beetje het enige dat de directie vertelde, tot ongenoegen van mij en de rest van de zaal. Weken eerder al had ik bij AkzoNobel de vraag om een historisch overzicht van de lekkages neergelegd. Tot ontstentenis van de gehele zaal weigerden de twee directeuren dit te geven, omdat “dit nu niet voor de toekomst van belang is.”

Gelukkig meldde AkzoNobel mij de volgende dag telefonisch dat dit overzicht er toch komt. Ik zie nu dat AkzoNobel zijn communicatie verbetert; met een buurvrouw van een transportleiding is inmiddels ook een goed gesprek geweest. De laatste brief aan omwonenden was helder en compleet geschreven.

De toekomst: ook transparant over verleden en heden

Maar we zijn er nog lang niet. Wat D66 Enschede betreft heeft AkzoNobel heel wat imagoschade te herstellen. Het is goed dat AkzoNobel streeft naar nul lekkages, dat is een streven dat altijd moet gelden. Tegelijkertijd moeten we reëel zijn en AkzoNobel de ruimte geven ons in openbaarheid mee te nemen in de uitdagingen in de bedrijfsvoering. Dat betekent ook dat AkzoNobel zich open op gaat stellen en tegenvallers zo snel mogelijk openbaarmaakt. Uiteraard in overleg met de toezichthouder, Staatstoezicht op de Mijnen. D66 Enschede verwacht een actieve, open en eerlijke communicatie van AkzoNobel. Niet alleen wat betreft de lekkages, ook wat betreft alle andere zaken in en rond Twekkelo. En ook wat betreft het verleden, want het heden is geworteld in het verleden.

Feitenoverzicht

Op de website van AkzoNobel kun je de actuele stand van zaken vinden.

Over Vic van Dijk

E-mail: vic.vandijk@d66enschede.nl
Twitter: vicvandijk
 

Vic zit sinds maart 2014 voor D66 in de Enschedese raad.

Vic van Dijk

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

11 januari 2018
 • Nieuwjaarsborrel D66 Enschede
  Op 11 januari 2018 van 20:00 tot ongeveer 23:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


  De jaarlijkse nieuwjaarsborrel met alle leden van D66 Enschede

16 januari 2018
 • Steunfractie bijeenkomst
  Op 16 januari 2018 van 19:30 tot ongeveer 21:00

  Locatie: Stadhuis Enschede, Langestraat 24, 7511 HC Enschede, Nederland ( kaart)


  Steunfractie bijeenkomst over Burgerparticipatie

8 februari 2018
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 8 februari 2018 van 20:00 tot ongeveer 22:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


21 maart 2018
 • Gemeenteraadsverkiezingen
  Op 21 maart 2018 van 00:00 tot ongeveer 23:59


 • D66 Uitslagavond Gemeenteraadsverkiezing 2018
  Op 21 maart 2018 van 21:00 tot ongeveer 23:30

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)