Blog archief

D66 zet hervormingen door, met succes!

Afgelopen maandagavond besprak de gemeenteraad de Zomernota 2017. In dit belangrijke document zijn de kaders gesteld waarmee het college van B&W tijdens de zomer de gemeentebegroting voor 2018 gaat opstellen. Dit is een stevige opgave omdat door Rijksbezuinigingen op zorg en welzijn structureel € 15 miljoen bezuinigd moet worden. Hieronder  lees je een passage uit ons betoog, de D66-keuzes voor de toekomst en de wijzigingen die wij via moties en amendementen hebben aangebracht in de Zomernota. Sociaal domein vraagt om

Getagd met ,
Geplaatst in Fractie, Geen categorie, Jasper, Moties en amendementen, Nieuws, Partij, Politiek

Waar gaan volgend jaar de verkiezingen over?

Deze week las ik dat kinderverkrachters in Turkije lagere straffen kunnen krijgen, wanneer de dader met zijn slachtoffer trouwt. Rusland wil al jaren kinderen weghouden bij homo’s.  En in Amerika is net iemand als president gekozen, die niet gelooft in de klimaatveranderingen. Er bekruipt mij een ongemakkelijk gevoel over wat er gebeurt in de wereld. Een van de belangrijkste conclusies van de keuze voor een Brexit en voor Trump is voor mij dat de oudere generatie op de rem trapt

Getagd met ,
Geplaatst in Fractie, Geen categorie, Gemeenteraadsverkiezingen 2014, Jasper, Nieuws, Politiek

Vrijheid van onderwijs?

Onderwijs

De derde vestiging van Montessori basisschool Het Zeggelt aan de locatie Paus Johannesschool kan niet doorgaan. Het schoolbestuur van de SKOE, die het gebouw beheert, wil niet dat kinderen van Het Zeggelt gebruik gaan maken van de speellokalen of dat de kinderen samen buiten spelen. Dat zijn natuurlijk onbegrijpelijke eisen. Gevolg? De keuzevrijheid van onderwijs staat onder druk. Ouders kunnen niet meer kiezen voor montessori-onderwijs in Enschede, omdat er geen nieuwe plekken zijn. De bestaande klassen worden daarom te druk,

Getagd met
Geplaatst in Jasper, Nieuws, Onderwijs

Over wonen en integratie

In april 2016 komt het college met een integraal plan voor integratie van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders in Enschede. Dit na een motie mede opgesteld en ingediend door D66 Enschede. Al eerder berichtte D66 Enschede over dit onderwerp in relatie tot democratie en werk. In Enschede is al veel gesproken over huisvesting van vluchtelingen. Er komt een AZC op het Eschmarkerveld en indien nodig komt er een noodopvang in het oude Wegener pand. Maar voor die vluchtelingen die een verblijfsvergunning

Getagd met , , ,
Geplaatst in Geen categorie, Jasper, Nieuws

Klachtencommissaris behouden, vorm anders

klachtencommissaris

D66 heeft bij de vorming van ons coalitie-akkoord afgesproken dat we in Enschede een klachtencommissaris krijgen. Inwoners kunnen daar laagdrempelig terecht als zij het gevoel hebben dat ze niet juist zijn behandeld. Het was een nieuw instrument en dus moest nog gekeken worden naar de precieze invulling. Na ruim een jaar is de werking geevalueerd door de rekenkamer. D66 ondersteunt de conclusies en aanbevelingen uit dat rapport. Klachtenafhandeling geen ombudsman Het onderzoek laat vooral zien dat het onduidelijk was of

Getagd met ,
Geplaatst in Jasper, Nieuws

Over werk en integratie

In april 2016 komt het college voor een integraal plan voor vluchtelingen, asielzoekers en statushouders in Enschede. Dit na een motie over een update van het integratiebeleid, mede opgesteld en ingediend door D66 Enschede. In deze motie vraagt D66 aandacht voor de gevolgen van de migratie van mensen uit landen waar oorlog heerst of waar het voor mensen gevaarlijk is vrij voor bijvoorbeeld hun mening, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid uit te komen. In Enschede lijkt de discussie vooral te gaan

Getagd met , , ,
Geplaatst in Jasper, Nieuws, Politiek

Over democratie en integratie

Gaat de discussie rond vluchtelingen wel over de opvang van vluchtelingen? Achter het gesprek over hoe we 600 mensen op gaan vangen in een AZC op het Eschmarkerveld leven andere zaken. Het gaat bijvoorbeeld over de druk op en dus houdbaarheid van ons sociale vangnet. Het gaat om een mogelijk tekort aan sociale huurwoningen. Het gaat om ons geloof in de vrijheid van geloof, onderwijs voor kinderen en wat tolerantie eigenlijk is. Deze zaken vragen een duidelijk en krachtig beleid

Getagd met , ,
Geplaatst in Fractie, Jasper, Nieuws, Politiek

Herschikken klaslokalen: investeren en lastige keuzes maken

Onderwijs

Schoolbesturen VCO, Consent en SKOE zijn tot een overeenstemming gekomen om het overschot aan klaslokalen in Enschede te verkleinen. Dit overschot is voor D66 vooral veroorzaakt door verzuiling in het onderwijs, die met name nog zichtbaar is in het primair onderwijs. Leegstand is nooit goed en minder geld uit Den Haag, dankzij de motie Haersma Buma (CDA) veroorzaakt een tekort van 2,5 miljoen Euro dat moet worden opgelost. Samen met de schoolbesturen is gekeken naar een oplossing. Daarbij was behoud

Getagd met ,
Geplaatst in Jasper, Nieuws, Onderwijs

Deel 2: Vuchtelingen zijn welkom in Enschede

Vluchtelingen

Het is enige tijd geleden dat wij als gemeenteraad voor een AZC op locatie Eschmarkerveld hebben gestemd. Dat besluit is genomen en het proces is daarmee in gang gezet. Met de buurt en belanghebbenden is overleg, dat gaat vaak constructief, soms moeizaam. De hele stad bereidt zich voor op de komst van 600 nieuwe inwoners. Inmiddels zijn er veel initiatieven om deze mensen welkom te heten in Enschede. Enschede neemt haar verantwoordelijkheid Het college heeft naast het AZC op locatie

Getagd met , ,
Geplaatst in Jasper, Nieuws

Twente, laat je ego thuis

Tijdens het Prinsjesdagontbijt 2015 in Hengelo hoorde ik het weer. Twente treedt verdeeld op naar Den Haag en er wordt te veel vergaderd in Twente, wat leidt tot besluiteloosheid. Ruim 60% van de mensen aanwezig vond beide stellingen waar. Interim burgemeester van Enschede Fred de Graaf gaf deze voorzet al bij zijn vertrek. TKT voorzitter Jaap Beernink schreef recent een artikel over de vele bedrijfsnetwerken in de regio. Iedereen ziet het, iedereen zegt het. Maar dan? Blijkbaar is de oplossing

Getagd met
Geplaatst in Geen categorie, Jasper, Nieuws

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

31 oktober 2017
  • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
    Op 31 oktober 2017 van 20:00 tot ongeveer 22:00


11 januari 2018
  • Nieuwjaarsborrel D66 Enschede
    Op 11 januari 2018 van 20:00 tot ongeveer 23:00