Bedrijventerreinen

Er is veel leegstand van bedrijfspanden. D66 wil geen natuur en buitengebied opofferen aan nieuwe terreinen. D66 wil eerst werk maken van leegstand en oude terreinen herstructureren. D66 wil graag een onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van een leegstandstax. Niet om ondernemers te belasten, maar om de eigenaren van panden in beweging te krijgen.

Wat wil D66?