D66 wil per direct opnieuw openstellen regeling ‘Groene leges’

Al na ruim een maand in het nieuwe jaar is het geld bestemd voor de ‘Groene leges’ op. Hoewel D66 al bij de begrotingsbehandeling voor 2017 heeft gepleit voor een groter budget, leefden we in de veronderstelling dat dit bedrag genoeg zou moeten zijn voor de periode tot en met de in het voorjaar geplande evaluatie. Nu dat niet zo blijkt te zijn, wil D66 in afwachting op resultaten van de evaluatie, dat de regeling per direct weer van kracht wordt. De reden is dat de overheid betrouwbaar moet zijn. En belangrijker: er komen veel signalen binnen dat de regeling mensen echt aanzet om duurzamer te (ver)bouwen.

Betrouwbaar

We zitten inmiddels in het tweede jaar van een proef waarbij mensen minder of geen leges hoeven te betalen als ze duurzamer (ver)bouwen dan wettelijk noodzakelijk. Omdat het om een proef gaat, is het nog zoeken naar de juiste spelregels. Daarom heeft de raad de regeling vorig najaar al aangepast. De aanvragen vanuit bedrijven en corporaties maakten de regeling veel duurder dan verwacht. Met die ervaring in gedachte, hebben we voor 2017 ook een duidelijk plafond ingebouwd. En dat plafond is nu al bereikt.

Wel heeft de raad bij de begrotingsbehandeling voor 2017 aangegeven dat er meer geld naar de regeling mag als de maatregel effectief blijkt. Deze evaluatie is aankomend voorjaar. Het is zeer waarschijnlijk dat de raad dan zal besluiten dat de regeling inderdaad bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. In dat geval veranderen we de regeling weer. Een maatregel die de ‘Groene leges’ is gaan heten, verwordt op deze manier tot een soort ‘rood-groen-oranje leges’, omdat je nooit weet of je er aanspraak op kunt maken, of de pot leeg is. Daarmee tonen we onszelf geen betrouwbare overheid. Mensen moeten weten waar ze op kunnen rekenen.

Buitengebied

Maar er is ook een inhoudelijke reden om de regeling weer open te stellen. Uit de gesprekken die via Enschede wekt op zijn gevoerd met belangengroepen uit het buitengebied komt helder naar voren dat het niet zo mag zijn het buitengebied alleen opdraait voor het energieprobleem van de stad. Wat D66 betreft hebben deze organisaties groot gelijk. Het is een dooddoener, maar alle energie die we besparen, hoeft niet opgewekt te worden. Niet met fossiele brandstoffen, maar ook niet met zonnepanelen of windmolens.

Effectief

Hoewel we met de resultaten van de evaluatie pas precies kunnen zeggen hoe effectief de maatregel is, wijzen alle signalen er op dat de regeling stevig bijdraagt aan de wens om te besparen. De wethouder heeft tijdens de begrotingsbehandeling al een aantal projecten genoemd die dankzij de Groene leges veel duurzamer zijn uitgevoerd dan zonder de regeling zou zijn gedaan. Maar recent hebben zich ook mensen gemeld die vanwege het stoppen van de maatregel hun duurzame plannen niet kunnen financieren. Dat is voor ons voldoende reden om in de komende raadsvergadering te pleiten voor het weer openstellen van de Groene leges.

Over Gertjan Tillema

E-mail: gertjan.tillema@d66enschede.nl
Twitter: gertjantillema
 
Gertjan is sinds maart 2014 raadslid voor D66 in Enschede. Daarvoor was hij vier jaar fractieondersteuner.
Gertjan Tillema

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

3 maart 2018
 • Congres 107
  Op 3 maart 2018 van 10:00 tot ongeveer 17:00

  Locatie: Congresgebouw De Doelen, Rotterdam ( kaart)


15 maart 2018
 • D66 bustour doet Enschede aan
  Op 15 maart 2018 van 19:00 tot ongeveer 22:00

  Locatie: Enschede ( kaart)


  Op 15 maart 2018 zal de D66 campagnebus 's avonds Enschede aan doen. Meer informatie volgt snel.

21 maart 2018
 • Gemeenteraadsverkiezingen
  Op 21 maart 2018 van 00:00 tot ongeveer 23:59


 • D66 Uitslagavond Gemeenteraadsverkiezing 2018
  Op 21 maart 2018 van 21:00 tot ongeveer 23:30

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)