Doe mee!

D66 is een politieke vereniging, gevormd door haar leden. De afdeling D66 Enschede wordt gevormd door alle leden van de vereniging die in de gemeente Enschede wonen.

Word lid!

Word lid van D66 en help mee Nederland en Enschede beter te maken.

Word actief bij D66 Enschede

De afdeling van D66 in Enschede kan niet bestaan zonder actieve leden. Waarschijnlijk zijn de fractieleden, de raadleden van D66 in Enschede, de bekendste. De activiteiten en de dagelijkse zaken van de afdeling worden georganiseerd door vrijwilligers. De meeste hiervan zijn lid van een of meerdere commissies.

Heb je interesse om actief te worden bij D66 Enschede? Stuur een e-mail naar doemee@d66enschede.nl, dan bekijken we samen wat je leukt lijkt, wat bij je past en wat er te doen is.

Commissies van de afdeling

D66 Enschede kent onder andere de volgende commissies:

Financiële commissie

De leden van de financiële commissie controleren de financiën van de afdeling en daarmee het werk van de penningmeester (lid van het bestuur).
Commissielid zijn: Joris van Dijk, Michel van Dijk.

Verkiezingscommissie

De leden van de verkiezingscommissie dragen zorg voor het correct verloop van de interne verkiezingen van D66 Enschede.
Commissielid zijn: Edina Bavcic, Fred Leonards, Michel van Dijk.

Permanente campagnecommissie

De leden van de permanente campagnecommissie houden zich bezig met het organiseren van de verkiezingscampagnes en, buiten verkiezingstijd, het organiseren van activiteiten die de zichtbaarheid van D66 in Enschede vergroten.

Campagne Coördinator: Maria Walters

Permanente programmacommissie

De leden van de permanente programmacommissie houden zich bezig met de langetermijnvisie van de afdeling op de politiek in Enschede, en leveren een concept voor het verkiezingsprogramma aan de afdelingsvergadering.
Commissielid zijn: Vic van Dijk, Floris Fokkinga, Gertjan Tillema, Mustafa Altun, David Otten en Iris Rutjes.

Voor leden zijn er uitgebreide mogelijkheid om buiten commissieverband te helpen met expertise, te helpen met campagne, een activiteit te organiseren, of anderszins bij te dragen.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de afdeling, en eindverantwoordelijk voor de afdeling. Het bestuur kent de volgende functies en portefeuilles:

 • Voorzitter
 • Algemeen Secretaris
 • Penningmeester
 • Portefeuille campagne & communicatie
 • Portefeuille ledenbinding en –werving
 • Portefeuille talentontwikkeling & opleidingen
 • Portefeuille politiek (contactpersoon)

 

Politieke functies

Fractie

De fractie wordt gevormd door de bij de gemeenteraadsverkiezing gekozen raadsleden.

Steunfractie

De leden van de steunfractie bieden de fractieleden inhoudelijk ondersteuning bij hun raadswerk. Wil je hier meer over weten? Mail dan naar: amy.maduro@d66enschede.nl.

Fractieondersteuner

De fractieondersteuning biedt onder andere administratieve ondersteuning aan de fractie.

Wethouder

Wethouders worden na de coalitievorming gekozen door de gemeenteraad, en zijn meestal lid van een van de coalitiepartijen.

Simple Calendar

11 januari 2018
 • Nieuwjaarsborrel D66 Enschede
  Op 11 januari 2018 van 20:00 tot ongeveer 23:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


  De jaarlijkse nieuwjaarsborrel met alle leden van D66 Enschede

16 januari 2018
 • Steunfractie bijeenkomst
  Op 16 januari 2018 van 19:30 tot ongeveer 21:00

  Locatie: Stadhuis Enschede, Langestraat 24, 7511 HC Enschede, Nederland ( kaart)


  Steunfractie bijeenkomst over Burgerparticipatie

8 februari 2018
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 8 februari 2018 van 20:00 tot ongeveer 22:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


21 maart 2018
 • Gemeenteraadsverkiezingen
  Op 21 maart 2018 van 00:00 tot ongeveer 23:59


 • D66 Uitslagavond Gemeenteraadsverkiezing 2018
  Op 21 maart 2018 van 21:00 tot ongeveer 23:30

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)