Eerst afrekenen met de provincie, dan pas afboeken.

Vanavond bespreken we in de Stedelijke Commissie het raadsvoorstel “Plan van aanpak regionale programmering bedrijventerreinen”. Dat is een hele mond vol om te zeggen hoe Enschede haar aandeel gaat leveren in het in Twents verband terugbrengen van het overaanbod van grond voor bedrijven.

Opruimen

Dat overaanbod opruimen is heel goed: iedereen weet dat we in Twente veel teveel plannen hebben voor bedrijventerreinen. Dat weten we ook al heel lang, net zoals we weten dat het schrappen van die plannen heel duur is. En dat laatste is nu net de reden waarom we exact tien jaar na het uitbreken van de kredietcrisis dit opruimen nog steeds niet hebben afgerond.

Geen regie

Jarenlang hebben gemeenten grond aangekocht in de hoop dat bedrijven dan niet naar een buurgemeente zouden gaan. Want als jij het niet deed, dan deed een buurgemeente het wel en wist je zeker dat je geen nieuwe bedrijven aan zou trekken. Dat probleem heeft de wetgever ver voor de kredietcrisis al zien aankomen en heeft daarom de provincies de wettelijke taak gegeven hier regie op te voeren. Gemeenten zouden dan afspraken met de provincie en elkaar moeten maken op straffe van het niet mogen ontwikkelen van nieuwe terreinen. Een klein probleem: de provincie Overijssel verzuimde die regierol in te vullen. Daarom is het probleem van teveel bedrijfsgrond in Twente ook groter dan in veel andere delen van het land.

Link met TecBT

De Twentse gemeenten hebben in maart dit jaar op hoofdlijnen een akkoord bereikt om dit probleem op te lossen. In dat akkoord staat wie op welk oment hoeveel uit de markt moet halen. Enschede zou ruim 42 ha uit de markt halen voor het midden van 2020 en 10 ha daarvan al dit jaar. Die 10 ha uit de markt halen is direct gekoppeld aan het toevoegen van zo’n zelfde hoeveelheid bedrijventerrein voor TecBT. Daar kunnen we als D66 ook mee instemmen, als er tenminste kan worden aangetoond dat bedrijven daar niet ergens anderes terecht kunnen. We kunnen daarmee instemmen omdat we zien dat we in Twente wat moeten doen aan het overaanbod en omdat we zien dat TecBT in de basis een goede ontwikkeling is.

Samen toevoegen, samen opruimen

Maar we hebben er nog een tweede kanttekening bij geplaats. Dat is dat het niet zo kan zijn dat Enschede die 10 ha voor eigen rekening uit de markt haalt, terwijl provincie en gemeente samen verantwoordelijk zijn voor het toevoegen van die 10 ha. Daar willen we eerst heldere financiële afspraken over. Het is daarom ook heel goed dat het college voorstelt met een plan te komen hoe die 42ha nu precies uit de markt moeten worden gehaald.

Over Gertjan Tillema

E-mail: gertjan.tillema@d66enschede.nl
Twitter: gertjantillema
 
Gertjan is sinds maart 2014 raadslid voor D66 in Enschede. Daarvoor was hij vier jaar fractieondersteuner.
Gertjan Tillema

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

19 januari 2018
 • Bezoek TK-lid Rens Raemakers
  Op 19 januari 2018 van 14:00 tot ongeveer 18:00

  Locatie: nog niet bekend ( kaart)


  Ergens in de middag zal D66 TK-lid Rens Raemakers Enschede bezoeken. Meer informatie volgt snel.

27 januari 2018
 • D66 Onderwijssymposium 2018
  Op 27 januari 2018 van 11:00 tot ongeveer 16:30

  Locatie: Thomas More Hogeschool, Stationssingel 80, 3033 HJ Rotterdam, Nederland ( kaart)


  D66 en de Jonge Democraten pakken groots uit voor de jubileumeditie van het Onderwijssymposium. Met lokale onderwijssuccessen als thema van deze dag belooft het een evenement te worden dat u zeker niet wilt missen.

  Zie: www.onderwijssymposium.nl voor programma en inschrijving

8 februari 2018
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 8 februari 2018 van 20:00 tot ongeveer 22:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


3 maart 2018
 • Congres 107
  Op 3 maart 2018 van 10:00 tot ongeveer 17:00

  Locatie: Congresgebouw De Doelen, Rotterdam ( kaart)


15 maart 2018
 • D66 bustour doet Enschede aan
  Op 15 maart 2018 van 19:00 tot ongeveer 22:00

  Locatie: Enschede ( kaart)


  Op 15 maart 2018 zal de D66 campagnebus 's avonds Enschede aan doen. Meer informatie volgt snel.

21 maart 2018
 • Gemeenteraadsverkiezingen
  Op 21 maart 2018 van 00:00 tot ongeveer 23:59


 • D66 Uitslagavond Gemeenteraadsverkiezing 2018
  Op 21 maart 2018 van 21:00 tot ongeveer 23:30

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)