Gemeenteraad werkt aan een gemeentelijke ombudsfunctie

Wat doe je als inwoner als je ontevreden bent over het werk van de gemeente? Je dient een klacht in bij de gemeente. Kom je er met de gemeente niet uit? Dan ga je naar de Nationale Ombudsman. Wij merken en vinden dat deze laatste stap te groot is. Daarom werkt D66 samen met veel andere partijen in de gemeenteraad aan de invoering van een onafhankelijke gemeentelijke ombudsfunctie.

Deze helpt inwoners met hun problemen en klachten over en met de gemeente. Bovendien helpt de ombudsfunctie de gemeenteraad beter inzicht te krijgen in de effecten van gemeentelijk beleid. Wij willen deze functie eerst instellen voor het sociale domein, daarna zo snel mogelijk voor alles wat de gemeente doet.

Inwoners worden meer aangewezen op de gemeente

Vanaf 1 januari 2015 voert de gemeente Enschede veel nieuwe taken op het gebied van zorg, (jeugd)hulp en de arbeidsmarkt uit. Dit betekent een fors pakket aan nieuwe verantwoordelijkheden, waarbij inwoners straks aangewezen zijn op de gemeente. Veel partijen in de raad willen daarom voorkomen dat iemand die recht heeft op zorg of ondersteuning straks tussen wal en schip terechtkomt als iets niet goed gaat.

Een onafhankelijk aanspreekpunt

Wanneer je als inwoner niet tevreden bent over het werk van de gemeente, kun je bij dezelfde gemeente een klacht indienen. Kom je er met de gemeente zelf niet uit, dan kun je terecht bij de Nationale Ombudsman. In de praktijk is dit een grote stap. Per jaar behandelt de Nationale Ombudsman ongeveer dertig klachten van inwoners in Enschede. Gemeenten met een eigen gemeentelijke ombudsfunctie behandelen er soms ruim vierhonderd per jaar.

D66 vindt dat je als inwoner terecht moet kunnen bij een onafhankelijk aanspreekpunt als je er niet meer uitkomt met de gemeente. Een plek waar je terecht kunt met je verhaal, iemand die met je mee kan denken en die namens jou bij de gemeente kan aankloppen.

Bemiddelen vóórdat klachten ontstaan

D66 wil dat deze ombudsfunctie helpt bemiddelen vóórdat echte klachten ontstaan. Het is in het belang van zowel de inwoners als de gemeente om te zorgen dat we er vroeg bij zijn wanneer problemen ontstaan. Daarom moet deze ombudsfunctie goed zichtbaar, onafhankelijk en laagdrempelig zijn. Samen met de ervaringen van inwoners zoekt de ombudsman waar de ondersteuning van de gemeente tekort schiet en/of verbeterd kan worden.

Als gemeente leren van hoe je het doet

D66 wil dat de ombudsfunctie direct gekoppeld wordt aan de gemeenteraad. De raad is dan opdrachtgever en ontvangt direct de rapportages over wat nog niet goed loopt. Waarom is dat belangrijk? Regelmatig overheersen individuele gevallen het debat in de raad. Hierdoor komt de raad onvoldoende toe aan de hoofdlijnen. Voordat je het weet hebben we straks alles weer dichtgetimmerd met regels om zeldzame, extreme gevallen te voorkomen.

Via de ombudsfunctie komen deze individuele gevallen beter in beeld en kan aan een oplossing gewerkt worden. Tegelijk kan op basis van rapportages van de gemeentelijke ombudsfunctie de gemeenteraad de signalen van inwoners beter plaatsen in de bredere context en daardoor beter leren hoe ons beleid en de uitvoering ervaren worden.

De ombudsfunctie moet:

 • een aanspreekpunt zijn voor inwoners uit de stad,
 • kunnen bemiddelen voordat klachten ontstaan en,
 • de gemeente(raad) inzicht geven hoe effectief het beleid is en de uitvoering beleefd wordt.

Wat D66 betreft is de gemeentelijke ombudsfunctie er vanaf 2015 eerst specifiek voor het sociale domein en daarna zo snel mogelijk voor alles wat de gemeente doet.

Over Martijn Braber

E-mail: martijn.braber@d66enschede.nl
Twitter: martijnbraber
 

Martijn zit sinds maart 2014 voor D66 in de Enschedese raad.

Martijn Braber

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

11 januari 2018
 • Nieuwjaarsborrel D66 Enschede
  Op 11 januari 2018 van 20:00 tot ongeveer 23:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


  De jaarlijkse nieuwjaarsborrel met alle leden van D66 Enschede

16 januari 2018
 • Steunfractie bijeenkomst
  Op 16 januari 2018 van 19:30 tot ongeveer 21:00

  Locatie: Stadhuis Enschede, Langestraat 24, 7511 HC Enschede, Nederland ( kaart)


  Steunfractie bijeenkomst over Burgerparticipatie

8 februari 2018
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 8 februari 2018 van 20:00 tot ongeveer 22:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


21 maart 2018
 • Gemeenteraadsverkiezingen
  Op 21 maart 2018 van 00:00 tot ongeveer 23:59


 • D66 Uitslagavond Gemeenteraadsverkiezing 2018
  Op 21 maart 2018 van 21:00 tot ongeveer 23:30

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)