Gemeenteraden in actie voor behoud kleinschalige, duurzame en extensieve veehouders

Meststoffenbeleid uit Den Haag bedreigt nog steeds kleinschalige, duurzame en extensieve veehouders. Daarom roept D66 Enschede op tot actie in alle gemeenteraden, te beginnen in Twente. Want het kan niet waar zijn dat duurzaam boeren onmogelijk wordt gemaakt.

Raadsmotie tegen afstraffen duurzaam boeren

“Voor de gemeenteraad van Enschede heb ik een motie geschreven die ik van harte aanbeveel aan alle andere gemeenteraden. Zo laten we samen de Eerste Kamer zien dat de meststoffenwet aangepast moet worden,” aldus D66-raadslid Vic van Dijk.

Op 16 mei bespreekt de Eerste Kamer de meststoffenwet. Op zich is het goed om de uitstoot van fosfaat te beperken. Na afschaffing van het melkquotum hebben de intensieve melkveehouders de enorme groei in fosfaat (mest dus) veroorzaakt. De intensieve melkveehouders zijn in hoog tempo hun veestapel gaan uitbreiden. Kleinschalige, duurzame en extensieve veehouders worden hier nu de dupe van. Zij worden meegenomen in een maatregel die eigenlijk niet voor hen bedoeld is. Sommigen zijn genoodzaakt te stoppen als zij kostbare en moeilijk te verkrijgen fosfaatrechten moeten kopen.

Jelle Hidma (vleesveehouder met Lakenvelderrunderen): “Mijn koeien lopen altijd buiten, eten gras, worden alleen ’s winters bijgevoerd met hooi van natuurgronden. Krijgen geen krachtvoer, geen soja, geen mais. Dus ze produceren ook maar een beetje mest, en dat komt direct ten goede aan de grond waarop ze lopen. Elk plantje heeft een beetje stront nodig om te groeien! Ik vind het te zot voor woorden dat ik verantwoordelijk wordt gemaakt voor het fosfaatoverschot.”

Oud-Hollandse runderrassen bedreigd

Ook de oud-Hollandse runderrassen zoals Lakenvelders, Blaarkoppen en Brandroden zullen ernstige gevolgen ondervinden van de fosfaatrechten. Boeren zullen alleen nog de koeien behouden met de hoogste productie en het meeste rendement en dan delven deze runderen het onderspit. Als er niet meer mee gefokt wordt zal dit het einde betekenen van deze rassen.

Steun van de rechter

Gelukkig heeft de voorzieningenrechter op 4 mei jl. al gezegd dat de fosfaatregeling voor 2017 een veehouder “onevenredig benadeelt”. Maar de nieuwe wet geldt na 2017 ook. De Eerste Kamer moet voorkomen dat kleinschalige, duurzame en extensieve veehouders gedupeerd worden en voorkomen dat onze oud-Hollandse rassen verdwijnen uit ons landschap. Daarom is het tijd voor actie, te beginnen in alle gemeenteraden van Twente.

Meer informatie

Zie ook de volgende informatie:

Over Vic van Dijk

E-mail: vic.vandijk@d66enschede.nl
Twitter: vicvandijk
 
Vic zit sinds maart 2014 voor D66 in de Enschedese raad.
Vic van Dijk

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

19 oktober 2017
 • Presentatie kandidaten kieslijst D66 Enschede
  Op 19 oktober 2017 van 19:30 tot ongeveer 21:30

  Locatie: Concordia, Oude Markt 15, 7511 Enschede, Nederland ( kaart)


  D66 Enschede organiseert een debatavond waar de kandidaten voor de kieslijst van D66 Enschede met elkaar en de leden in debat kunnen over stellingen. Meer info volgt

31 oktober 2017
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 31 oktober 2017 van 20:00 tot ongeveer 22:00


11 januari 2018
 • Nieuwjaarsborrel D66 Enschede
  Op 11 januari 2018 van 20:00 tot ongeveer 23:00