Handhaaf inrijverbod Kuipersdijk richting Mooienhof

Het college stelt voor om de sluiproute door het centrum van de stad, van de Kuipersdijk rechtsaf de Mooienhof op, te legaliseren. Op dit moment is dit nog niet toegestaan, maar het verbod wordt veelvuldig overtreden. Omdat dit verbod zo slecht gehandhaafd kon worden, wordt nu voorgesteld dat verbod op te heffen. Wat ons betreft is dat een slecht voorstel, omdat het ten koste gaat van de veiligheid en gezondheid van fietsers, voetgangers en aanwonenden van de Kuipersdijk.

Toename verkeer Kuipersdijk

Wat veel bewoners van de Kuipersdijk enkele jaren geleden al vreesden, is waarheid geworden. Het aantal auto’s wat per dag over het noordelijke deel van de Kuipersdijk rijdt, is in een paar jaar tijd enorm toegenomen. En wie een kwartiertje gaat staan kijken op het kruispunt Kuipersdijk – Mooienhof, ziet dat dat niet is omdat zoveel mensen de Van Heekgarage binnenrijden. De overgrote meerderheid van de automobilisten kiest er voor om net voor de ingang rechtsaf te slaan, de Mooienhof op.

Tegenstrijdig

Wethouder verkeer Van Agteren heeft jarenlang aangegeven dat handhaven van het verbod heel moeilijk was. Als onderbouwing om het verbod nu op te heffen, wordt dit zelfs als belangrijk argument aangehaald. En dat terwijl in hetzelfde raadsvoorstel ook wordt voorgesteld camera’s te plaatsen om het inrijverbod vanaf de Kuipersdijk richting Boulevard 1945 te handhaven. Daar begrijpen we niet zo veel van. Want waarom kun je aan de ene kant van de kruising een inrijverbod wel handhaven met camera’s en aan de andere kant niet?

Niet marchanderen met verkeersveiligheid

In het coalitieakkoord staat dat we doorgaande routes in de stad niet willen verslechteren. Deze passage wordt gebruikt als tweede argument om het verbod op te heffen. Een opmerkelijke redenering, omdat de Kuipersdijk geen doorgaande route is: het is in feite een doodlopende weg met een parkeergarage aan het einde. Ook gold het verbod al toen het coalitieakkoord werd geschreven. Van een verslechtering is bij het in stand houden van het verbod dan ook geen sprake.

Maar ik wil eigenlijk helemaal geen discussie over die ene zin. Want een andere zin in hetzelfde akkoord is veel belangrijker: “… de veiligheid (voor weggebruikers en aanwonenden) op de invalswegen wordt bevorderd.” De Kuipersdijk is een invalsweg en opheffen van het inrijverbod is een directe verslechtering van de veiligheid op en rond deze invalsweg.

Verkeerskundig overbodig

We zijn het helemaal eens met het college om bij het uitrijden van de Van Heekgarage aan de zuidkant, de mogelijk te houden om de Mooienhof op te draaien. Alleen is dat geen reden om het sluipverkeer vanaf de Kuipersdijk ook meteen maar toe te staan. Want zowel met de genoemde camera’s als met kleine fysieke aanpassingen is het mogelijk om het uitrijden naar de Mooienhof toe te staan en tegelijk het verbod vanaf de Kuipersdijk te handhaven.

Vanuit verkeerskundig oogpunt is er ook geen enkele reden om die afslag toe te gaan staan. Verkeer wat daar rijdt is bijna net zo snel via de singel aan de noordkant van het centrum. En omdat er minder kruisend verkeer is met de singel, kan het verkeer op de singel beter doorstromen. Het wordt daar dan dus wel drukker, maar het gaat niet langzamer.

D66 kiest voor veiligheid boven gedogen. We kiezen voor een autoluw centrum om de leefkwaliteit in Enschede hoog te houden. Wegen binnen de singel zijn bedoeld om het centrum te kunnen bereiken, niet als doorgaande wegen. Daarom willen we dat het inrijverbod Kuipersdijk richting Mooienhof gehandhaafd blijft.

Over Gertjan Tillema

E-mail: gertjan.tillema@d66enschede.nl
Twitter: gertjantillema
 
Gertjan is sinds maart 2014 raadslid voor D66 in Enschede. Daarvoor was hij vier jaar fractieondersteuner.
Gertjan Tillema

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

27 juni 2017
 • Steunfractie bijeenkomst
  Op 27 juni 2017 van 19:30 tot ongeveer 21:00

  Locatie: Stadhuis ( kaart)


  Een steunfractie bijeenkomst welke zich zal focussen op het verkiezingsprogramma.

30 juni 2017
 • Save de date; presentatie lijsttrekker
  Op 30 juni 2017 van 19:30 tot ongeveer 21:00

  Locatie: n.n.b. ( kaart)


  Details worden zo snel mogelijk bekend gemaakt door de campagne commissie

1 juli 2017
 • Landelijke trainingsochtend GR2018
  Op 1 juli 2017 van 09:30 tot ongeveer 12:30

  Locatie: Landgoed de Horst in Driebergen ( kaart)


14 juli 2017
 • Zomerborrel D66 Enschede leden
  Op 14 juli 2017 van 20:00 tot ongeveer 22:00


  Op 14 juli sluiten we het politieke jaar af met een zomerborrel voor alle leden. Meer informatie volgt.

14 september 2017
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 14 september 2017 van 20:00 tot ongeveer 22:00