Herschikken klaslokalen: investeren en lastige keuzes maken

Schoolbesturen VCO, Consent en SKOE zijn tot een overeenstemming gekomen om het overschot aan klaslokalen in Enschede te verkleinen. Dit overschot is voor D66 vooral veroorzaakt door verzuiling in het onderwijs, die met name nog zichtbaar is in het primair onderwijs. Leegstand is nooit goed en minder geld uit Den Haag, dankzij de motie Haersma Buma (CDA) veroorzaakt een tekort van 2,5 miljoen Euro dat moet worden opgelost. Samen met de schoolbesturen is gekeken naar een oplossing. Daarbij was behoud van kwaliteit van het onderwijs leidend. Maar het tekort aan geld oplossen zonder ergens pijn te veroorzaken is onmogelijk.

Het college investeert 500.000 Euro extra

In juni 2015 heeft de raad kaders meegegeven aan de wethouder Onderwijshuisvesting. Die dienden als basis voor de gesprekken met de schoolbesturen. Belangrijk daarbij was een amendement van D66, die erop aandrong dat beleid van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en Integrale Kindcentra (IKC) zo weinig mogelijk geraakt zouden worden. Door de besturen is kwaliteit van onderwijs als uitgangspunt genomen. Als gevolg daarvan is de overeenkomst gesloten, met de vraag van de besturen voor een impuls van 500.000 Euro vanuit de gemeente. Deze investering ondersteunt D66, maar wel als onderdeel van de totale deal.

De Menkotoren wordt geraakt

De overeenkomst tussen de schoolbesturen heeft ook nadelig gevolgen, zoals bij de Menkotoren. De ouders en kinderen hebben niets aan de extra investering, want door herschikking zou hun school verhuizen naar het gebouw van de Toermalijn. Veel ouders voelen zich niet serieus genomen door het schoolbestuur. Zij zijn niet gekend en hebben het gevoel dat de Medezeggenschapsraad (MR) buitenspel wordt gezet. Dat is voor D66 niet de bedoeling. Maar de MR heeft een relatie met het schoolbestuur, niet met de gemeenteraad. D66 vraagt wel dat het college niet de huur opgezegd, voordat het proces tussen bestuur en MR is doorlopen. Anders neem je een belangrijk democratisch recht weg bij de ouders en leerkrachten. Voor D66 is het wel duidelijk dat locatie van de Menkotoren als tijdelijk was voorzien. Dat blijkt uit de gebruikersovereenkomst en convenant dat daaronder ligt. Uit het debat van 18 januari 2016 bleek dat dit niet eender door het schoolbestuur met de ouders is gecommuniceerd. D66 begrijpt dat hierdoor de beslissing extra moeilijk te verkroppen is voor ouders.

Problemen in de wereld zichtbaar op het schoolplein?

Voor scholen de Broekheurne en Mecklenburg geldt dat een school met voornamelijk kinderen met een Islamitische achtergrond samen moet gaan met een school met kinderen met een Syrisch-Orthodoxe achtergrond. De spanningen die we zien in wereld, vertaalt zich hier terug in het klein, in dit geval op schoolniveau. Het D66 ideaal is dat een oplossing voor een dergelijk probleem ook in het klein kan beginnen. Waar een kind nog vrij naar de wereld kan kijken, zouden ouders en vooral maatschappij zich aan moeten sluiten bij de verwondering die het kind nog heeft. En die kent deze problemen nog niet. Maar de praktijk is lastiger dan het ideaal uitspreken. De intentie is er om beide locaties samen te voegen, maar hoe, daar zullen gemeente, besturen en ouders zich samen over moeten gaan buigen.

Onderwijs van de toekomst

Het huidige voorstel zijn de eerste stappen naar een oplossing van het tekort veroorzaakt door minder geld uit Den Haag. Maar we zijn er nog niet. De schoolbesturen starten een discussie op wat het onderwijs van de toekomst gaat vragen. Dat is inhoudelijk belangrijk en D66 staat voor onderwijs, ook voor morgen. Daarom is deze eerste stap belangrijk. De extra investering steunen wij dus, maar de gevolgen ontslaat schoolbesturen niet van de plicht MR en ouders maximaal in positie te brengen om mee te praten en te beslissen.

Over Jasper Kerkwijk

E-mail: jasper.kerkwijk@d66enschede.nl
Twitter: jasperkerkwijk
 
Jasper zit sinds 2010 in de raad voor D66. Sinds 2014 is hij fractievoorzitter.
Jasper Kerkwijk

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

19 januari 2018
 • Bezoek TK-lid Rens Raemakers
  Op 19 januari 2018 van 14:00 tot ongeveer 18:00

  Locatie: nog niet bekend ( kaart)


  Ergens in de middag zal D66 TK-lid Rens Raemakers Enschede bezoeken. Meer informatie volgt snel.

27 januari 2018
 • D66 Onderwijssymposium 2018
  Op 27 januari 2018 van 11:00 tot ongeveer 16:30

  Locatie: Thomas More Hogeschool, Stationssingel 80, 3033 HJ Rotterdam, Nederland ( kaart)


  D66 en de Jonge Democraten pakken groots uit voor de jubileumeditie van het Onderwijssymposium. Met lokale onderwijssuccessen als thema van deze dag belooft het een evenement te worden dat u zeker niet wilt missen.

  Zie: www.onderwijssymposium.nl voor programma en inschrijving

8 februari 2018
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 8 februari 2018 van 20:00 tot ongeveer 22:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


3 maart 2018
 • Congres 107
  Op 3 maart 2018 van 10:00 tot ongeveer 17:00

  Locatie: Congresgebouw De Doelen, Rotterdam ( kaart)


15 maart 2018
 • D66 bustour doet Enschede aan
  Op 15 maart 2018 van 19:00 tot ongeveer 22:00

  Locatie: Enschede ( kaart)


  Op 15 maart 2018 zal de D66 campagnebus 's avonds Enschede aan doen. Meer informatie volgt snel.

21 maart 2018
 • Gemeenteraadsverkiezingen
  Op 21 maart 2018 van 00:00 tot ongeveer 23:59


 • D66 Uitslagavond Gemeenteraadsverkiezing 2018
  Op 21 maart 2018 van 21:00 tot ongeveer 23:30

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)