Meer geld nodig voor ondersteuning in het huishouden

Sinds 1 januari 2015 is de Gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning in het huishouden. Deze opdracht is door Den Haag aan alle Gemeenten overgeheveld, echter, zonder kader of financiën. Zelfs met 40% minder geld dan dat Den Haag er zelf aan uitgaf.

Gemeenten hebben allemaal hun eigen beleid hiervoor gemaakt om de opdracht zo goed mogelijk in te vullen voor haar inwoners. In de loop van het jaar 2016 zijn er zaken bij de rechter geweest en naar aanleiding daarvan heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan over hoe de uitvoering zou moeten.

Advies Centrale Raad van Beroep

Over deze uitspraak zijn vele gemeenten in discussie want de uitspraak kan verschillend geïnterpreteerd worden. Het advies is de factoren: activiteit, frequentie, ruimte en tijd toevoegen. De discussie ligt in het toevoegen van deze factoren. Volgens sommige gemeenten moeten alle factoren toegevoegd worden, volgens anderen niet omdat dit in strijd is met de eerdere vastgestelde visie om resultaatgericht te werken.

Het raadsvoorstel

Het college van B&W stelt voor om modules toe te voegen waarin de factoren activiteit, frequentie en ruimte uitgelegd staan per onderdeel van het huishoudelijke werk. De factor tijd wordt hier buiten beschouwing gelaten omdat het resultaat (een schoon en leefbaar huis) leidend is en niet het aantal uren. Deze veranderingen ten opzichte van de huidige werkwijze kosten geld. In totaal tussen de 3 en 6 miljoen. In dit raadsvoorstel staat nog geen oplossing voor de dekking van dit geld. We zijn daarom ook niet blij met het raadsvoorstel maar op de inhoud zijn we het eens en hebben daarom ook voor het raadsvoorstel gestemd. In de zomernota over een paar maanden moeten we dan alleen nog de dekking vinden voor het tekort van 3 tot 6 miljoen, tenzij we nog geld voor huishoudelijk werk krijgen uit Den Haag…

Over Agnes Haveman

E-mail: agnes.haveman@d66enschede.nl
Twitter: Agnes_Haveman
 
Agnes zit sinds maart 2014 voor D66 in de Enschedese raad.
Agnes Haveman

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

19 januari 2018
 • Bezoek TK-lid Rens Raemakers
  Op 19 januari 2018 van 14:00 tot ongeveer 18:00

  Locatie: nog niet bekend ( kaart)


  Ergens in de middag zal D66 TK-lid Rens Raemakers Enschede bezoeken. Meer informatie volgt snel.

27 januari 2018
 • D66 Onderwijssymposium 2018
  Op 27 januari 2018 van 11:00 tot ongeveer 16:30

  Locatie: Thomas More Hogeschool, Stationssingel 80, 3033 HJ Rotterdam, Nederland ( kaart)


  D66 en de Jonge Democraten pakken groots uit voor de jubileumeditie van het Onderwijssymposium. Met lokale onderwijssuccessen als thema van deze dag belooft het een evenement te worden dat u zeker niet wilt missen.

  Zie: www.onderwijssymposium.nl voor programma en inschrijving

8 februari 2018
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 8 februari 2018 van 20:00 tot ongeveer 22:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


3 maart 2018
 • Congres 107
  Op 3 maart 2018 van 10:00 tot ongeveer 17:00

  Locatie: Congresgebouw De Doelen, Rotterdam ( kaart)


15 maart 2018
 • D66 bustour doet Enschede aan
  Op 15 maart 2018 van 19:00 tot ongeveer 22:00

  Locatie: Enschede ( kaart)


  Op 15 maart 2018 zal de D66 campagnebus 's avonds Enschede aan doen. Meer informatie volgt snel.

21 maart 2018
 • Gemeenteraadsverkiezingen
  Op 21 maart 2018 van 00:00 tot ongeveer 23:59


 • D66 Uitslagavond Gemeenteraadsverkiezing 2018
  Op 21 maart 2018 van 21:00 tot ongeveer 23:30

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)