Meer geld nodig voor ondersteuning in het huishouden

Sinds 1 januari 2015 is de Gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning in het huishouden. Deze opdracht is door Den Haag aan alle Gemeenten overgeheveld, echter, zonder kader of financiën. Zelfs met 40% minder geld dan dat Den Haag er zelf aan uitgaf.

Gemeenten hebben allemaal hun eigen beleid hiervoor gemaakt om de opdracht zo goed mogelijk in te vullen voor haar inwoners. In de loop van het jaar 2016 zijn er zaken bij de rechter geweest en naar aanleiding daarvan heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan over hoe de uitvoering zou moeten.

Advies Centrale Raad van Beroep

Over deze uitspraak zijn vele gemeenten in discussie want de uitspraak kan verschillend geïnterpreteerd worden. Het advies is de factoren: activiteit, frequentie, ruimte en tijd toevoegen. De discussie ligt in het toevoegen van deze factoren. Volgens sommige gemeenten moeten alle factoren toegevoegd worden, volgens anderen niet omdat dit in strijd is met de eerdere vastgestelde visie om resultaatgericht te werken.

Het raadsvoorstel

Het college van B&W stelt voor om modules toe te voegen waarin de factoren activiteit, frequentie en ruimte uitgelegd staan per onderdeel van het huishoudelijke werk. De factor tijd wordt hier buiten beschouwing gelaten omdat het resultaat (een schoon en leefbaar huis) leidend is en niet het aantal uren. Deze veranderingen ten opzichte van de huidige werkwijze kosten geld. In totaal tussen de 3 en 6 miljoen. In dit raadsvoorstel staat nog geen oplossing voor de dekking van dit geld. We zijn daarom ook niet blij met het raadsvoorstel maar op de inhoud zijn we het eens en hebben daarom ook voor het raadsvoorstel gestemd. In de zomernota over een paar maanden moeten we dan alleen nog de dekking vinden voor het tekort van 3 tot 6 miljoen, tenzij we nog geld voor huishoudelijk werk krijgen uit Den Haag…

Over Agnes Haveman

E-mail: agnes.haveman@d66enschede.nl
Twitter: Agnes_Haveman
 
Agnes zit sinds maart 2014 voor D66 in de Enschedese raad.
Agnes Haveman

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

27 juni 2017
 • Steunfractie bijeenkomst
  Op 27 juni 2017 van 19:30 tot ongeveer 21:00

  Locatie: Stadhuis ( kaart)


  Een steunfractie bijeenkomst welke zich zal focussen op het verkiezingsprogramma.

30 juni 2017
 • Save de date; presentatie lijsttrekker
  Op 30 juni 2017 van 19:30 tot ongeveer 21:00

  Locatie: n.n.b. ( kaart)


  Details worden zo snel mogelijk bekend gemaakt door de campagne commissie

1 juli 2017
 • Landelijke trainingsochtend GR2018
  Op 1 juli 2017 van 09:30 tot ongeveer 12:30

  Locatie: Landgoed de Horst in Driebergen ( kaart)


14 juli 2017
 • Zomerborrel D66 Enschede leden
  Op 14 juli 2017 van 20:00 tot ongeveer 22:00


  Op 14 juli sluiten we het politieke jaar af met een zomerborrel voor alle leden. Meer informatie volgt.

14 september 2017
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 14 september 2017 van 20:00 tot ongeveer 22:00