De mensen van D66

Dit zijn de mensen die namens u er voor (gaan) zorgen dat het D66-geluid in Enschede wordt uitgedragen.

Dit zijn de mensen die namens u er voor (gaan) zorgen dat het D66-geluid in Enschede wordt uitgedragen. De volledige kandidatenlijst van D66 Enschede is als volgt:

Eelco Eerenberg

Eelco Eerenberg

Lijsttrekker
 
"Ik wil me graag inzetten voor een Enschede waarin onze kinderen het beste krijgen, want zij zijn de toekomst."
Jasper Kerkwijk

Jasper Kerkwijk

Kandidaat no. 2
 
"Als raadslid wil ik mensen gelijke kansen bieden."
Vic van Dijk

Vic van Dijk

Kandidaat no. 3
 
"Als volksvertegenwoordiger leer ik steeds weer bij en dat maakt het ook zo leuk."
Margarita Jeliazkova

Margarita Jeliazkova

Kandidaat no. 4
 
"Als je het niet goed vindt, moet je het zelf doen."
Gertjan Tillema

Gertjan Tillema

Kandidaat no. 5

"Omdat ik niet iemand ben die alleen vanaf de zijlijn commentaar wil leveren, ben ik politiek actief geworden."

Martijn Braber

Martijn Braber

Kandidaat no. 6
 
"Samen bouwen aan een slimmere overheid die beter aansluit op de wensen en behoeften van haar inwoners."
Iris Rutjes

Iris Rutjes

Kandidaat no. 7
 
"Ik heb mij verkiesbaar gesteld omdat ik mij wil inzetten voor onze mooie stad."
Janarthanan Sundaram

Janarthanan Sundaram

Kandidaat no. 8
 
"Ik wil dat elk kind - ongeacht afkomst - dezelfde kansen krijgt als ik. Daar wil ik me voor inzetten."
Mehmet Balaman

Mehmet Balaman

Kandidaat no. 9
 
"Iedereen die dezelfde kansen krijgt om zijn of haar dromen waar te maken."
Vincent Witmond

Vincent Witmond

Kandidaat no. 10
 
"Ik sla graag de brug tussen de studenten en de gemeentepolitiek."
Vera Korblet

Vera Korblet

Kandidaat no. 11
 
"Ik ga ervoor zorgen dat mensen weer het gesprek met elkaar aangaan zodat we samen de wereld een stukje mooier kunnen maken – te beginnen met Enschede."
Menno Hoeksema

Menno Hoeksema

Kandidaat no. 12
 
Maria Walters

Maria Walters

Kandidaat no. 13
 
"Ik wil dat onze kinderen opgroeien in een Enschede waar we niemand uitsluiten."
Marc Enschede

Marc Enschede

Kandidaat no. 14
 
"Op deze manier probeer ik bij te dragen aan het liberalisme in onze stad."
Magdalena Rennert

Magdalena Rennert

Kandidaat no. 15
 
"Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap waarvan ik deel uitmaak."
Sterre Coenen

Sterre Coenen

Kandidaat no. 16
 
"Ik vind politiek activisme belangrijk, daarom stel ik mij kandidaat."
Casper de Jong

Casper de Jong

Kandidaat no. 17
 
"Het hart op de goede plek hebben en mensen in hun kracht stellen, zijn dingen waar ik samen met D66 voor sta."
Ruud Hoemakers

Ruud Hoemakers

Kandidaat no. 18
 
"Ik heb me verkiesbaar gesteld omdat D66 als belangenbehartiger er voor alle Nederlanders is."
June Nods

June Nods

Kandidaat no. 19
 
"Veel jonge mensen zijn voor D66 actief in Enschede en dat ondersteun ik van harte!"
Jan van Lijf

Jan van Lijf

Kandidaat no. 20
 

 

Fractie raadsperiode 2014-2018

De D66-fractie bestaat uit zeven personen

Contactgegevens

Het postadres van de fractie is:

Fractie D66 Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede
Stadhuis kamer 53a

Fractiemedewerker: Amy Maduro
E-mail: amy.maduro@d66enschede.nl
Telefoon: 06 – 10192135

Jasper Kerkwijk

Jasper Kerkwijk

Fractievoorzitter
 
Portefeuille
Veiligheid, onderwijs, regio Twente & netwerkstad, Kennispark, luchthaven, voorzitter stadsdeelcommissie West
Agnes Haveman

Agnes Haveman

Raadslid
 
Portefeuille
Zorg en welzijn, duurzaamheid, jeugdzorg, lid stadsdeelcommissie Zuid
Martijn Braber

Martijn Braber

Raadslid
 
Portefeuille
Jongeren & studenten, financiën, stadsdeelcommissie Centrum, vice-fractievoorzitter
Gertjan Tillema

Gertjan Tillema

Raadslid
 
Portefeuille
Mobiliteit, grondbedrijf, leefomgeving, lid stadsdeelcommissie Oost, lid Rekenkamercommissie
Menno Hoeksema

Menno Hoeksema

Raadslid
 
Portefeuille
Sport en recreatie, stedelijke ontwikkeling, lid stadsdeelcommissie Noord
Vic van Dijk

Vic van Dijk

Raadslid
 
Portefeuille
Werk en inkomen, dienstverlening, kunst en cultuur, lid stadsdeelcommissie West
Janarthanan Sundaram

Janarthanan Sundaram

Raadslid
 
Portefeuille
Economie, internationaal, Euregio en Kennispark

 

Eelco Eerenberg

eelco_eerenberg_buste

Werkgebieden

Financiën, jeugd, onderwijs, duurzaamheid en stadsdeel Centrum

e.eerenberg@enschede.nl

Taak van het bestuur

Het bestuur van D66 Enschede zorgt voor het contact met de leden en biedt een platform voor politieke meningsvorming. Dit doet zij onder andere door middel van het organiseren van activiteiten om de inwoners van Enschede bij actuele onderwerpen te betrekken.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

Commissies en coördinatoren

Naast het bestuur kent de vereniging meerdere commissies:

Daarnaast zijn er de Kascommissie en Verkiezingscommissie welke actief zijn binnen de afdeling.

 

Leden

D66 wordt als vereniging natuurlijk in eerste instantie gevormd door haar leden. De politieke partij D66 kent de laatste jaren een constante groei van haar ledenbestand. Lid worden kan via d66.nl of door contact op te nemen met het bestuur van D66 Enschede.

U kunt altijd nader kennis maken met D66 Enschede. Bijvoorbeeld tijdens een ledenvergadering of activiteiten die door de afdeling worden georganiseerd. Zo kunt u zich een beeld vormen van wat D66 doet en waar wij voor staan. E-mail ons via info@d66enschede.nl en wij nemen contact met u op.

Samen sterker!