Agnes Haveman

Raadslid

 

Portefeuille

Zorg en welzijn, duurzaamheid, jeugdzorg, lid stadsdeelcommissie Zuid

Duurzaamheid & zorg

D66 raakt mij door het groene duurzame karakter en de ideeën over een circulaire duurzame economie. De belangrijkste reden voor mij om me in te zetten voor D66 is duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Door mijn deelname aan het programma ‘Klus je Rijk’ op RTL 4 heb ik de mogelijkheid gekregen om mijn woning te verduurzamen. (www.klusjerijk.tv). Het heeft mijn duurzame ideeën een impuls gegeven en daarom wil ik me inzetten zodat iedereen gemakkelijker duurzame beslissingen kan nemen in de toekomst. Beslissingen maken op een duurzame manier is naar mijn idee de basis om de economie op een gezond niveau te krijgen.

Duurzaamheid is erg verbonden met de zorg. Door preventief goed op je eigen gezondheid te letten voorkom je een deel van de ziektekosten. Deze eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid streven wij als D’66ers na, met uitzondering daar waar echt zorg nodig is, moet zorg komen. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Vertrouwen betekent ook het loslaten en ruimte geven aan het individu, de professional en organisatie. Daarnaast is investering in jeugd, het bouwen aan een duurzaam goede toekomst. Wij hebben onderwijs en kennis nodig om ons te ontwikkelen tot mondige en kundige inwoners. Wij zien onderwijs als de sleutel naar eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

Politiek aantrekkelijk maken

Politiek is voor veel mensen niet interessant, omdat er een groot verschil lijkt te zijn in beleid en de beleving van burgers en bedrijven. Mede vanwege mijn werk wil en kan ik hier een brug slaan. Ik werk bij wooncorporatie Ons Huis als woonconsulent. Mijn werkzaamheden houden in: samenwerken met verschillende functionarissen in de stadsdelen aan leefbaarheid van wijken, bemiddeling van klachten en begeleiding van bewoners bij renovatie, – en nieuwbouwtrajecten. Door zowel mee te denken op bestuurlijk niveau als met het individu ben ik een waardevolle toevoeging voor de gemeenteraad. Door ook verbindingen te leggen met andere partijen en samenwerking te creëren blijft Enschede een mooie stad.

Samenstelling gemeenteraad Enschede

Naar mijn idee zou de gemeenteraad van Enschede een betere afspiegeling kunnen worden van de samenleving. Een deel van de burgers van Enschede kan zich in mij herkennen vanwege mijn leeftijd. Daarnaast lijkt het mij goed dat er meer vrouwen actief zijn in de politiek, een aanvulling voor de diversiteit in de gemeenteraad. Met bovenstaande punten aangevuld met mijn houding (open, creatief en luisterend) zorg ik voor een betere afspiegeling in de gemeenteraad.

Samenwerken en verbinden

Samenwerken aan een mooie, economisch stabiele en duurzame samenleving met D66 en de andere partijen is mijn doel in de Gemeenteraad. Dit zijn voor mij de belangrijkste redenen om mij aan te melden voor het raadlidmaatschap. Per onderdeel zal niet elke partij het met elkaar eens zijn over hoe we naar een idealistische samenleving kunnen komen, maar het doel is helder. Het betekent ook dat je open moet staan voor ideeën van anderen, binnen D66 en erbuiten, om zo tot een beter idee te komen.

Raadslidmaatschap is meer dan een set met competenties maar ook het vermogen hebben iets op eigen kracht te doen en hier plezier aan te beleven. Weten waar je goed in bent en juist niet is hierbij belangrijk. Met mijn analytische blik en chronische leergierigheid neem ik eerst gepaste afstand om te zien wat er beter kan en moet gebeuren. Goed luisteren is een vaardigheid die hier van pas komt en mij het overzicht geeft om me goed te focussen voor het maken van de juiste keuzes. Het draait altijd om de consequenties van de gemaakte keuzes. Politiek heeft alles te maken met emoties want elke beslissing heeft gevolgen voor onze individuele inwoners in Enschede.

Iedere individuele inwoner van Enschede is nodig om met elkaar een mooie, economische stabiele en duurzame samenleving te krijgen. Het overweldigende aantal stemmen op mij als persoon geeft mij het vertrouwen om samen met u te werken aan een duurzaam en sterker Enschede!

 

Klik hier voor artikelen die Agnes geschreven heeft.

Agnes Haveman
arrowleft
mail twitter
arrow-right