Janarthanan Sundaram

Raadslid

 

Portefeuille

Economie, internationaal, Euregio en Kennispark

Dertien jaar geleden ben ik vanuit Assen naar Enschede verhuisd om aan de Universiteit Twente een studie Elektrotechniek te gaan volgen. Uit liefde voor de techniek ben ik vervolgens tijdens mijn studie een bedrijf gestart.
Inmiddels is dit bedrijf doorgegroeid tot een ware telecommaatschappij. Als ondernemer heb ik veel ervaring opgedaan met het opzetten en laten groeien van een bedrijf, het bijbehorende werkgeverschap en het aanvragen van vergunningen en dergelijke. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ik zeer goed in staat ben tot het begrijpen en beoordelen van de ‘impact’ van gemeentebeleid.

Gedurende mijn ontwikkeling ben ik tegen allerlei dingen aangelopen. Ik doel hiermee voornamelijk op mijn ervaringen met de gemeente. In mijn huidige, inmiddels sterk uitgegroeide netwerk is dat beeld niet anders: “De gemeente heeft een raar beeld van de werkelijkheid”, wordt veelal gezegd. Met andere woorden, beleid en uitwerking van beleid stroken te vaak niet met de realiteit die de ondernemer ervaart. Als raadslid heb ik me de afgelopen jaren ingezet om bruggen te slaan. Het gat echter, is niet gedicht. Er is nog meer werk aan de winkel.

In de aankomende periode zal opschaling van verschillende gemeentelijke diensten een grote rol gaan spelen. Diensten zullen steeds meer op regionaal niveau worden uitgevoerd. De decentralisatie van de jeugdzorg lijkt een feit te worden. Alleen deze taken zullen waarschijnlijk in samenwerking met andere gemeenten worden uitgevoerd. Ik ben een groot voorstander van samenwerken, vooral als dit resulteert in grotere efficiency in organisatie en kosten.

Samenwerking tussen gemeenten wordt meestal georganiseerd in een zogenaamde gemeenschappelijke regeling. De hieruit voortvloeiende entiteit, die zelf beslissingen mag nemen, staat niet direct onder de controle van de gemeenteraad. Dit maakt het moeilijk de democratische legitimiteit van dit orgaan te verantwoorden. Hier ligt één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende periode. Het is van groot belang dat we een vorm van samenwerking vinden die voor een grotere efficiency zorgt, terwijl tegelijkertijd uw inspraak en controle op het beleid behouden blijft. De gemeente moet in staat zijn adequaat te kunnen terugkoppelen als de burger zich niet gehoord of geholpen voelt.


Lees hier artikelen die Janarthanan geschreven heeft.

arrowleft
mail facebook linkedin twitter
arrow-right