Magdalena Rennert

Kandidaat no. 15

 
“Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap waarvan ik deel uitmaak.”

Over Magdalena

 
Waarom heb je je verkiesbaar gesteld?
Ik ben kandidate voor de gemeenteraad omdat ik het belangrijk vind om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap waarvan ik deel uitmaak. D66 verbindt, staat voor een inclusieve gemeenschap en geeft iedereen de vrijheid om zijn of haar unieke rol daarin te vinden. Naast dat ik me hier zelf uitstekend in kan vinden, is dit naar mijn mening ook precies wat Enschede nodig heeft. Ik wil daarom graag de voortzetting van het goede bestuurlijke werk uit de afgelopen jaren ondersteunen.

Welke drie onderwerpen liggen je na aan het hart?
Mijn persoonlijke interesse gaat vooral uit naar de samenwerking van Enschede met haar partners in de grensregio. Er ligt nog veel potentie voor verregaande samenwerking met Duitse gemeentes in de buurt, bijvoorbeeld op het gebied van werk, onderwijs, cultuur of infrastructuur, waar iedereen profijt van heeft. Daarnaast wil ik mij ervoor inzetten dat de gemeente verdere maatregelen treft om de zorg te verbeteren. Denk aan minder bureaucratie, meer preventie, maar vooral op maat
gemaakte zorg- en hulpverlening die inspeelt op de behoeften van het individu. Ten slotte hecht ik veel belang aan het transparant functioneren van het gemeentebestuur zelf. Burgers moeten zoveel mogelijk inspraak krijgen om het beleid naar hun wensen en behoeften vorm te kunnen geven.

Wat vind je het mooiste aan Enschede?
Ik heb Enschede leren kennen als innovatieve en steeds veranderende stad. Juist vanwege de ingewikkelde plaatselijke geschiedenis is er steeds een focus op vernieuwing en ontwikkeling. Moedig stapt Enschede de toekomst in en creëert zodoende nieuwe kansen voor de stad een haar inwoners. Dat imponeert mij. Graag zou ik dit essentiële proces met mijn eigen ervaringen, vaardigheden en creativiteit ondersteunen en zodoende de levenskwaliteit van de inwoners op een
duurzame manier blijven verbeteren.

Waarom woon ik in Enschede?
Als Oostenrijkse kwam ik jaren geleden voor mijn studie naar Enschede. Aanvankelijk was ik niet van plan om langer dan nodig hier te blijven. Maar naarmate de tijd verstreek voelde ik me gewoon thuis in Enschede. De balans tussen stedelijke voorzieningen en natuurlijke omgeving, de gemoedelijke openheid van de Enschedeërs en de innovatieve drift van gemeente, bedrijfsleven en onderwijs hebben mij voorgoed gecharmeerd. Toch is er natuurlijk altijd nog ruimte voor verbetering.

Wat zou ik altijd nog willen leren?
Wat zou ik eigenlijk níet nog willen leren? Omdat ik graag zing zou ik mezelf wel graag op de piano en/of gitaar willen kunnen begeleiden. Ook zijn er veel talen waar ik nieuwsgierig naar ben en een aantal die ik nóg beter zou willen spreken. Zeilen niet te vergeten! En jawel, graag zou ik ook in de praktijk willen leren wat precies een succesvol gemeentebestuur zo dicht mogelijk bij de burger uitmaakt.

arrowleft

mail facebook twitter

arrow-right