Muziekbank Overijssel in zwaar weer

De Muziekbank Overijssel heeft een unieke collectie muziek die nog steeds groeit. Ieder bibliotheeklid in Overijssel kan bijvoorbeeld cd’s, dvd’s en lp’s lenen bij de Muziekbank Overijssel. Je kunt hiervoor langsgaan bij de Muziekbank in Enschede. Maar je kunt ook op afstand lenen via je eigen bibliotheek. “Maar voor hoelang nog?” is de vraag die bij raadslid Vic van Dijk opkwam toen hij een verschrikkelijk gerucht hoorde.

Schriftelijke vragen aan het college van Enschede

D66 heeft vernomen dat de Muziekbank Overijssel in zwaar weer verkeert. Een citaat uit een blog die gepubliceerd is op vrijdag 22 september 2017 luidt

“Het netto effect is in ieder geval dat “onze Muziekbank Overijssel” niet genoeg geld meer krijgt om als muziekuitlener en inkoper voor bibliotheken in Overijssel voort te bestaan.”

Oorzaak zou zijn dat de Overijsselse bibliotheken steun verminderen. Gevolg zou zijn dat personeel ontslagen wordt.

Nu is een organisatie op zichzelf geen doel voor D66, maar wel een middel om muzikale doelen te bereiken. Dit bericht klinkt alarmerend en roept bij D66 de volgende vragen op voor het college van burgemeester en wethouders van Enschede:

 1. Was het college bekend met de feiten genoemd in de aangehaalde blog en kan het college één en ander voor de raad nader toelichten? Bijvoorbeeld aangaande de acties die het college ondernomen heeft?
 2. Wil het college zich samen met partijen zoals de provincie Overijssel en bibliotheken ervoor inspannen de muziekcollectie van de Muziekbank intact te houden en optimaal beschikbaar te houden voor de inwoners?
 3. Wanneer kan het college de raad nader informeren over de huidige situatie en wanneer vóór de behandeling van de programmabegroting over de voortgang van één en ander?
 4. Ziet het college mogelijkheden om de plannen van de Muziekbank om de dienstverlening uit te breiden naar andere provincies en zelfs Duitsland doorgang te laten vinden?
 5. Hoe ziet de totale financiering van de Muziekbank eruit? Met andere woorden, hoeveel hiervan loopt nu gevaar door het besluit van de bibliotheekdirecteuren?
 6. Heeft het college inzicht in de beweegredenen van de bibliotheken om niet verder te willen gaan met de Muziekbank? Ziet het college net als D66 dat de Muziekbank ook in dit digitale tijdperk meerwaarde heeft, ook al zijn allerlei online muziekdiensten beschikbaar?
 7. Wanneer valt de financiering van de bibliotheken weg? Bij welke bibliotheekbesluiten van welke duur waren de voorgaande financieringen de afgelopen vijf jaar geregeld?

 

Zouden de bibliotheken opnieuw willen nadenken?

Nadat ik de vragen had ingediend bleek dat personeel de volgende week al op straat staat. Ik hoop dan ook dat het college sneller antwoord geeft dan gebruikelijk. TC Tubantia schreef na het stellen van de vragen een artikel dat helaas niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Ik hoop dat de andere bibliotheken in Overijssel toch nog een keer goed willen nadenken. Want anders zou het over en uit kunnen zijn voor de Muziekbank Overijssel.

Uitbreiding in de toekomst

Aan de muziek van de Muziekbank is ook in dit digitale tijdperk met online muziekdiensten behoefte. Simpelweg omdat lang niet alles wat de Muziekbank heeft, ook online beschikbaar is. Alles wat een lener leent, mag hij/zij kopiëren voor eigen gebruik. Ik vind dan ook dat we moeten proberen deze muziekschat te delen met zoveel mogelijk mensen. Maar zonder personeel zie ik het zwart in voor de uitbreidingsplannen die de Muziekbank Overijssel heeft. Het zou toch zonde zijn om nu niet het werkgebied van de Muziekbank uit te breiden naar andere provincies en zelfs Duitsland! Temeer daar Nederland maar één soortgelijke muziekbank kent, in Rotterdam.

Over Vic van Dijk

E-mail: vic.vandijk@d66enschede.nl
Twitter: vicvandijk
 

Vic zit sinds maart 2014 voor D66 in de Enschedese raad.

Vic van Dijk

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

11 januari 2018
 • Nieuwjaarsborrel D66 Enschede
  Op 11 januari 2018 van 20:00 tot ongeveer 23:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


  De jaarlijkse nieuwjaarsborrel met alle leden van D66 Enschede

16 januari 2018
 • Steunfractie bijeenkomst
  Op 16 januari 2018 van 19:30 tot ongeveer 21:00

  Locatie: Stadhuis Enschede, Langestraat 24, 7511 HC Enschede, Nederland ( kaart)


  Steunfractie bijeenkomst over Burgerparticipatie

8 februari 2018
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 8 februari 2018 van 20:00 tot ongeveer 22:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


21 maart 2018
 • Gemeenteraadsverkiezingen
  Op 21 maart 2018 van 00:00 tot ongeveer 23:59


 • D66 Uitslagavond Gemeenteraadsverkiezing 2018
  Op 21 maart 2018 van 21:00 tot ongeveer 23:30

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)