Nieuwe schwung in Twentse samenwerking

De afgelopen weken is in alle Twentse gemeenten een besluit genomen over de nieuwe Agenda voor Twente. De voorganger van dit economisch stimuleringsprogramma van de veertien Twentse gemeenten, de Agenda van Twente (2008), loopt namelijk eind dit jaar af. In aanloop hiernaartoe heeft D66 Twente de afgelopen anderhalf jaar een sterke lobby gevoerd vóór verdere nauwe samenwerking op Twents niveau. Daar schreef ik hier al eerder over. Nu de besluitvorming in alle veertien raden is afgerond, maken we de balans op.

Twente op achterstand

Sinds de eerste Twenteraad (1969) werken de Twentse gemeenten steeds nauwer met elkaar samen. Vaak gaat het om taken die op regionaal niveau beter uitgevoerd kunnen worden omdat individuele gemeenten onvoldoende schaal hebben om zelfstandig effectief en efficiënt te zijn, of omdat nauwe afstemming noodzakelijk of verplicht is. Je kunt dan denken aan de Veiligheidsregio, het regionaal OV-vervoer (tot 2015) of de samenwerking in de jeugdzorg (sinds 2015). Maar de belangrijkste reden waarom de Twentse gemeenten eind jaren ’60 wilden gaan samenwerken was om de sociaal-economische achterstand van Twente ten opzichte van de rest van Nederland gezamenlijk in te gaan lopen. Samen sta je immers sterker door kennisuitwisseling, afstemming, samenwerking en een sterke lobby namens ondertussen 625.000 Tukkers in Zwolle, Den Haag en Brussel.

‘Samenwerken doen we zelf’?

Maar begin 2015 liep deze samenwerking een flinke deuk op. Een wetswijziging (afschaffing WGR+) zorgde ervoor dat samenwerking niet meer vanzelfsprekend werd en vereiste dat de structuur aangepast zou worden. Dit betekende het einde van de Regioraad van de Regio Twente. Dit was reden voor diverse gemeenten om vragen te stellen bij de effectiviteit en efficiëntie van de samenwerking in de afgelopen jaren die voor velen op grote afstand stond. Op basis van het Rapport Robben, met de illustere titel ‘Samenwerken doen we zelf’, werd koers gezet naar samenwerking per thema op basis van vrijwillige deelname. Deze ontwikkeling naar uitholling van de samenwerking hebben wij als D66 Twente en Gemeenteraad van Enschede altijd proberen tegen te houden.

Over grenzen heen

D66’ers kijken en denken over grenzen heen. Wij geloven niet in terug achter de dijken of de eigen gemeentegrens. Enerzijds omdat wij begaan zijn met mensen aan de andere kant van de (gemeente)grens, anderzijds omdat wij ons goed beseffen dat wij afhankelijk zijn van anderen als het gaat om grote vraagstukken als werkgelegenheid, bereikbaarheid, milieu en duurzaamheid. Bovendien, als je samen werkt leer je elkaar beter kennen en samen sta je natuurlijk sterker.

Nu weer samen vooruit!

Met lede ogen zagen wij in 2015 de uitholling van de Twentse samenwerking zich ontwikkelen. Drie jaar hebben wij hard gewerkt aan nauwe samenwerking binnen onze partij als D66 Twente. En gezamenlijk hebben wij gevochten voor verlenging van de Twentse economische agenda en intensivering van de samenwerking. Zo nu en dan was dit vechten tegen populisme en navelstaarderij, maar meestal leverde dit juist wederzijds begrip en goede nieuwe relaties op.

Wij zijn heel enthousiast en optimistisch nu 13 van de 14 gemeenteraden volmondig ‘ja’ hebben gezegd tegen verdere Twentse samenwerking. De helft zelfs met een grotere bijdrage per inwoner dan gevraagd (waaronder Enschede), omdat we de gezamenlijke ambitie hoog willen houden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ook Rijssen-Holten binnenkort nog aanhaakt nu de trein weer op stoom komt. Samen koersen we weer vooruit voor een sterk Twente in het belang van álle Tukkers.

De Agenda voor Twente is hier te vinden.

Over Martijn Braber

E-mail: martijn.braber@d66enschede.nl
Twitter: martijnbraber
 

Martijn zit sinds maart 2014 voor D66 in de Enschedese raad.

Martijn Braber

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

11 januari 2018
 • Nieuwjaarsborrel D66 Enschede
  Op 11 januari 2018 van 20:00 tot ongeveer 23:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


  De jaarlijkse nieuwjaarsborrel met alle leden van D66 Enschede

16 januari 2018
 • Steunfractie bijeenkomst
  Op 16 januari 2018 van 19:30 tot ongeveer 21:00

  Locatie: Stadhuis Enschede, Langestraat 24, 7511 HC Enschede, Nederland ( kaart)


  Steunfractie bijeenkomst over Burgerparticipatie

8 februari 2018
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 8 februari 2018 van 20:00 tot ongeveer 22:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


21 maart 2018
 • Gemeenteraadsverkiezingen
  Op 21 maart 2018 van 00:00 tot ongeveer 23:59


 • D66 Uitslagavond Gemeenteraadsverkiezing 2018
  Op 21 maart 2018 van 21:00 tot ongeveer 23:30

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)