Ondernemerschap

Ondernemers in Enschede hebben een regionale functie en zijn dus van meerwaarde voor niet alleen Enschede maar voor heel Twente. Uit de regio komen dagelijks mensen naar Enschede voor hun baan, voor de winkels en het uitgaansleven.

Aantal ondernemers groeit gestaag door de ingezette goede beleid. Focus op innovatieve bedrijven op het kennispark en op een bruisende binnenstad zorgt voor steeds meer ondernemers en terugdringing van leegstand. Dit kan alleen door we goede samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven. Alleen door samen te werken en te faciliteren komen we verder.

Focus moet nu liggen in het blijven scheppen van de juiste randvoorwaarden. Bijvoorbeeld betere verbinding met randstad en focus op de kansen over de grens. Verbinding ligt in infrastructuur en daarbij moet er worden samengewerkt met hogere overheden. Maar verbinding is ook communicatie waar we nog effectiever over de b├╝hne kunnen brengen over de kwaliteiten van de regio naar randstad en buitenland.

Huidige ontwikkeling in kennisintensieve en technische domein, automatisering en robotisering, vraagt om meer technisch geschoolde werknemers. Hierin moet de overheid, het onderwijs en de ondernemers samenwerken om hoeveelheid technisch geschoolde afstudeerders te laten toenemen en aan te laten sluiten bij de vraag van de werkgevers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Gerelateerde berichten

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

31 oktober 2017
  • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
    Op 31 oktober 2017 van 20:00 tot ongeveer 22:00


11 januari 2018
  • Nieuwjaarsborrel D66 Enschede
    Op 11 januari 2018 van 20:00 tot ongeveer 23:00