Open onze ogen bij extra geld voor kinderarmoede

Enschede krijgt ruim een miljoen euro om extra te besteden aan kinderarmoede van het Rijk. D66 wil dit geld verstandiger besteden dan het college nu voorstelt. Zodat een maximaal aantal mensen uit de armoede kan komen.

Meer inzicht in effecten armoedebeleid

Op voorstel van D66 brengt het college van B&W van Enschede de effectiviteit van alle armoede-instrumenten in kaart. Dan weten we straks welke voorziening goed werkt, en welke minder. Alleen dan kun je zoveel mogelijk mensen uit de armoede helpen.

Op voorstel van GroenLinks levert wethouder Welman nu jaarlijks NIBUD-rapportages aan de raad. Dit gerespecteerde instituut presenteert hierin modelhuishoudboekjes voor Enschedese gezinnen en alleenstaanden. In 2015 blijken tweeoudergezinnen met kinderen van 14 en 16 zes tientjes per maand tekort te komen. D66 vraagt zich af hoe we dat tekort kunnen aanpakken.

Een miljoen euro extra voor meer Kindpakketten

Het Rijk geeft Enschede nu 1,17 miljoen euro voor kinderen in armoede. Dit geld wil D66 op voorstel van de ChristenUnie ondermeer inzetten om meer kinderen te bereiken. Technisch gezegd: we willen dat kinderen wiens ouders tot 120 % van de bijstandsnorm verdienen ook een Kindpakket kunnen krijgen. Dit was 110 % en kost 190.000 euro. Zo gaan we ook de armoedeval tegen.

Laten we extra geld verstandig besteden bij de zomernota

Dan hebben we nog een kleine miljoen euro extra te besteden. Het college stelt de raad voor om dit uit te geven aan allerlei verbeteringen van de bestaande armoedevoorzieningen. D66 vindt dit vreemd. Natuurlijk is het fijn om de armoederegelingen te verruimen en verbeteren. Maar we weten nog niet wat het huidige effect is van die regelingen! Wél weten we uit het NIBUD-rapport dat bepaalde gezinnen geld tekort komen. Zouden we niet beter dat tekort aanvullen, met bijvoorbeeld een verhoging van de individuele inkomenstoeslag of een andere maatregel? Het lijkt nu alsof we met de ogen dicht een huis verbouwen…

Daar komt bij, we weten dat een groot deel van de mensen in armoede geen gebruik maakt van de regelingen. Zouden we niet beter eerst zorgen dat iedereen gebruik gaat maken van de regelingen?

Ook willen we meer integraal kijken: armoede hangt veelal samen met het niet hebben van werk, een slechte gezondheid, eenzaamheid, etc. Op deze andere plekken in de begroting van de gemeente is de situatie niet stabiel. Beter gaan we niet nu, maar over een paar maanden bij de zomernota dit extra miljoen uitgeven. Want dan weten we hoe het op al die gebieden ervoor staat, en waar het geld het hardste nodig is. Dus precies zoals het college in het “alternatieve” voorstel beschrijft.

D66 wil niet zozeer kunnen zeggen dat we een miljoen hebben geïnvesteerd in armoede, we willen kunnen laten zien dat meer mensen in onze stad een beter leven bereiken! En misschien krijgen diezelfde mensen wel een beter leven als we naast Armoede ook extra geld voor Werk of Zorg begroten. Maar dan moet het college wel onze ogen durven openen.

Naschrift: hoe D66 opkomt voor huishoudens met tekorten

In de Stedelijke Commissie 6 maart 2017 heb ik mijn collega’s in de gemeenteraad niet kunnen overtuigen om de besluitvorming in het belang van de arme kinderen een paar maanden te verschuiven naar de zomernota. Helaas waren velen bezig met de beeldvorming (Tweede Kamerverkiezingen 15 maart). Een maximaal effect voor arme kinderen op lange termijn was zodoende niet bij iedereen in beeld. Dat bleek wel uit het gebrek aan inhoudelijke argumenten tegen mijn voorstel.

Desalniettemin is het raadsvoorstel een goed voorstel waardoor de 1,2 miljoen in elk geval goed besteed is. D66 heeft hier in de raadsvergadering van 13 maart dan ook mee ingestemd. Ik heb samen met GroenLinks een amendement voorgesteld om ruimte te maken voor aanvulling van het maandelijkse geldtekort dat een tweeoudergezin met twee kinderen van 14 en 16 heeft. Helaas, daar was geen meerderheid voor te vinden. Wethouder Welman begon een heleboel te praten. Tsja, “praatjes vullen geen gaatjes,” heb ik wethouder Welman gezegd. Het gat in de huishoudboekjes is er nog steeds! Ik geef niet op, want ik vind dat alle gezinnen in Enschede een sluitend huishoudboekje moeten kunnen hebben!

Samen met de SP heb ik een motie aangenomen gekregen waardoor het college meer dan de huidige 42 % van de arme kinderen gaat bereiken met het Kindpakket, bijvoorbeeld met flyers op alle scholen voor alle leerlingen. We kunnen echt meer kinderen laten meedoen aan het Kindpakket, en dan gaat de gemeente ook meer geld uitgeven. Geld, dat andere partijen met hun amendementen op 13 maart helaas al hebben uitgegeven. D66 staat voor een eenvoudig, toegankelijk en effectief armoedebeleid dat binnen de begroting blijft. Ik denk dat we binnenkort weer een debat hierover zullen moeten voeren…

Over Vic van Dijk

E-mail: vic.vandijk@d66enschede.nl
Twitter: vicvandijk
 
Vic zit sinds maart 2014 voor D66 in de Enschedese raad.
Vic van Dijk

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

24 augustus 2017
 • JD borrel: Meet een raadslid
  Op 24 augustus 2017 van 20:00 tot ongeveer 22:00

  Locatie: Biercafe De Beiaard, Enschede ( kaart)


4 september 2017
 • Informatiebijeenkomst verkiezingsprogramma
  Op 4 september 2017 van 19:30 tot ongeveer 21:00

  Locatie: locatie nog niet bekend ( kaart)


5 september 2017
 • Workshop / Politiek Café "De Gemeenteraad en ik" door Rolf Jongedijk
  Op 5 september 2017 van 19:30 tot ongeveer 21:00

  Locatie: Locatie nog niet bekend ( kaart)


  Op dinsdag avond organiseert D66 Enschede een Workshop / Politiek Café "De Gemeenteraad en ik" in samenwerking met de Raadgrifier van de gemeente Enschede Rolf Jongedijk. Wat is het om raadslid te zijn? Welke impact heeft de Raad op de inwoners van de gemeente? Komt allen!

8 september 2017
 • D'RAN 17 - Twentse democratie festival
  Op 8 september 2017 van 00:00 tot ongeveer 23:59

  Locatie: Roombeek, 7523 Roombeek, Nederland ( kaart)


  D’RAN17 is het eerste democratie festival in Nederland, geïnspireerd op het Folkemødet festival op het Deense eiland Bornholm. Het Folkemødet heeft zich de afgelopen vijf jaar bewezen als belangrijke inspiratiebron voor de Deense lokale en nationale politiek. Het wordt het "Lowlands van de democratie genoemd". Entree gratis, meer informatie op https://www.dranfestival.nl

9 september 2017
 • D'RAN 17 - Twentse democratie festival
  Op 8 september 2017 van 00:00 tot ongeveer 23:59

  Locatie: Roombeek, 7523 Roombeek, Nederland ( kaart)


  D’RAN17 is het eerste democratie festival in Nederland, geïnspireerd op het Folkemødet festival op het Deense eiland Bornholm. Het Folkemødet heeft zich de afgelopen vijf jaar bewezen als belangrijke inspiratiebron voor de Deense lokale en nationale politiek. Het wordt het "Lowlands van de democratie genoemd". Entree gratis, meer informatie op https://www.dranfestival.nl

14 september 2017
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 14 september 2017 van 20:00 tot ongeveer 22:00


31 oktober 2017
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 31 oktober 2017 van 20:00 tot ongeveer 22:00