Openbaar Vervoer

OV is niet gratis. ‘Gratis’ OV voor bepaalde groepen wordt ook betaald door de belastingbetaler. D66 wil alleen voor de 70-plussers die het niet zelf kunnen betalen gratis OV. Want voor ons is het heel belangrijk dat mensen mobiel blijven en mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Wat wil D66?