Raadsvoorstel van Enschede Wekt Op; enthousiasme bij inwoners!   

Alle meningen uit de stad over duurzame alternatieven van energie zijn meegenomen in het Raadsvoorstel Enschede wekt op. De inwoners hebben op verschillende momenten hun mening mogen delen. Er zijn verschillende avonden georganiseerd en mocht dat niet lukken dan kon er daarnaast ook nog een enquête ingevuld worden. Volop ruimte om mee te denken en te doen! Een mooie vorm van hoe D66 ziet hoe een college samen met de stad beleid vorm geeft.

Het raadsvoorstel

Het voorstel is om de bebouwde kom, de Boeldershoek, de voormalige vliegbasis Twenthe, de Usseler Es en een zone langs de RW35 aan te wijzen als concentratiegebied voor zonne-energie. Dat lijken ons prima plaatsen om mee te beginnen.

Voor windenergie is het voorstel om de werklocaties de Grote Plooy, de Marsssteden, de Josink Es, het Transportcentrum, het Havengebied en het Euregiobedrijventerrein en een zone langs de RW35 aan te wijzen als concentratiegebied.

Ook is opgenomen om geen windmolens en zonnepanelen te plaatsen in het Aamsveen en het Lonnekermeer. Een uitdrukkelijke wens van de inwoners van Enschede. Ook wij willen geen natuurgebieden als het Aamsveen aantasten. Wij zien het gebrek aan draagvlak n.a.v. de enquête. Maar we zien ook dat in de nabije toekomst, windmolens nog meer plek krijgen in ons landschap zoals ze dat vele eeuwen geleden ook al deden. Een windmolen bij de Grolsch en op de Marssteden moet een begin zijn.

En nu vooruit!

In deze raadsperiode zijn al veel stappen gezet. Waar we eerder alleen maar gepraat hebben over duurzaamheid levert dit college daadwerkelijk op. Over één van de grootste maatschappelijke thema’s van deze tijd, duurzaamheid, wordt steeds meer en meer gesproken met elkaar. Sinds september 2016 heeft de Gemeente Enschede diverse avonden georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan. Om het bereik zo breed mogelijk te maken waren er ook diverse enquêtes om naar meningen te vragen. Al met al zijn alle meningen samengevat in de bijlagen van het raadsvoorstel en verwoord naar concrete acties.

Usseler Es

Er wordt onderzoek gedaan naar de Usseler Es. Later dit jaar volgt er een regionale bedrijventerreinenvisie, in samenwerking met de provincie Overijssel, voor Enschede en zal worden besloten of er een zonnepark op de bolling of in de krans van de Usseler Es kan worden gerealiseerd. De Vereniging tot Behoud Usselo, de Usseler Es en de Buurtkring worden nauw betrokken in dit proces. Ze staan positief in het meedenken van mogelijke oplossingen.

Tijdens verschillende avonden hebben belangstellende inwoners hun voorkeur weergegeven. Geen zonnepanelen op de bolling maar wel in de krans met dan de garantie dat er op de es de komende 25 jaar geen verdere ontwikkelingen plaats gaan vinden. Wij vinden het constructief hoe de VBU zich opstelt, zij gaan het gesprek aan om naar oplossingen te kijken. Voor D66 is het geen doel om nu juist de bolling van de Es vol te leggen met panelen. Als het beter past in de krans, dan op de bolling, leggen we ze niet op de bolling.

Hoe verder?

Het raadsvoorstel word op maandag 3 april besproken in de stedelijke commissie. De week erna moeten de raadsleden een besluit nemen over het voorstel waarna het college van B&W deze opdracht(en) gaat uitvoeren. In juni/juli dit jaar wordt vervolgens weer gevraagd om een besluit te nemen over verdere uitvoering van de Energievisie. Waarin besproken wordt hoe verder gegaan wordt met zonne-energie, windenergie en andere alternatieven.

Bij deze gaat onze dank uit naar iedereen die heeft meegedacht en nog mee blijft denken in het energievraagstuk voor de gemeente Enschede. Mede door deze mensen hebben we in Enschede grote stappen kunnen maken op weg naar een duurzame samenleving!

Wilt u hier graag over meedenken? Mail mij dan via: a.haveman@enschede.nl

Over Agnes Haveman

E-mail: agnes.haveman@d66enschede.nl
Twitter: Agnes_Haveman
 
Agnes zit sinds maart 2014 voor D66 in de Enschedese raad.
Agnes Haveman

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

27 juni 2017
 • Steunfractie bijeenkomst
  Op 27 juni 2017 van 19:30 tot ongeveer 21:00

  Locatie: Stadhuis ( kaart)


  Een steunfractie bijeenkomst welke zich zal focussen op het verkiezingsprogramma.

30 juni 2017
 • Save de date; presentatie lijsttrekker
  Op 30 juni 2017 van 19:30 tot ongeveer 21:00

  Locatie: n.n.b. ( kaart)


  Details worden zo snel mogelijk bekend gemaakt door de campagne commissie

1 juli 2017
 • Landelijke trainingsochtend GR2018
  Op 1 juli 2017 van 09:30 tot ongeveer 12:30

  Locatie: Landgoed de Horst in Driebergen ( kaart)


14 juli 2017
 • Zomerborrel D66 Enschede leden
  Op 14 juli 2017 van 20:00 tot ongeveer 22:00


  Op 14 juli sluiten we het politieke jaar af met een zomerborrel voor alle leden. Meer informatie volgt.

14 september 2017
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 14 september 2017 van 20:00 tot ongeveer 22:00