Raadsvoorstel van Enschede Wekt Op; enthousiasme bij inwoners!   

Alle meningen uit de stad over duurzame alternatieven van energie zijn meegenomen in het Raadsvoorstel Enschede wekt op. De inwoners hebben op verschillende momenten hun mening mogen delen. Er zijn verschillende avonden georganiseerd en mocht dat niet lukken dan kon er daarnaast ook nog een enquête ingevuld worden. Volop ruimte om mee te denken en te doen! Een mooie vorm van hoe D66 ziet hoe een college samen met de stad beleid vorm geeft.

Het raadsvoorstel

Het voorstel is om de bebouwde kom, de Boeldershoek, de voormalige vliegbasis Twenthe, de Usseler Es en een zone langs de RW35 aan te wijzen als concentratiegebied voor zonne-energie. Dat lijken ons prima plaatsen om mee te beginnen.

Voor windenergie is het voorstel om de werklocaties de Grote Plooy, de Marsssteden, de Josink Es, het Transportcentrum, het Havengebied en het Euregiobedrijventerrein en een zone langs de RW35 aan te wijzen als concentratiegebied.

Ook is opgenomen om geen windmolens en zonnepanelen te plaatsen in het Aamsveen en het Lonnekermeer. Een uitdrukkelijke wens van de inwoners van Enschede. Ook wij willen geen natuurgebieden als het Aamsveen aantasten. Wij zien het gebrek aan draagvlak n.a.v. de enquête. Maar we zien ook dat in de nabije toekomst, windmolens nog meer plek krijgen in ons landschap zoals ze dat vele eeuwen geleden ook al deden. Een windmolen bij de Grolsch en op de Marssteden moet een begin zijn.

En nu vooruit!

In deze raadsperiode zijn al veel stappen gezet. Waar we eerder alleen maar gepraat hebben over duurzaamheid levert dit college daadwerkelijk op. Over één van de grootste maatschappelijke thema’s van deze tijd, duurzaamheid, wordt steeds meer en meer gesproken met elkaar. Sinds september 2016 heeft de Gemeente Enschede diverse avonden georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan. Om het bereik zo breed mogelijk te maken waren er ook diverse enquêtes om naar meningen te vragen. Al met al zijn alle meningen samengevat in de bijlagen van het raadsvoorstel en verwoord naar concrete acties.

Usseler Es

Er wordt onderzoek gedaan naar de Usseler Es. Later dit jaar volgt er een regionale bedrijventerreinenvisie, in samenwerking met de provincie Overijssel, voor Enschede en zal worden besloten of er een zonnepark op de bolling of in de krans van de Usseler Es kan worden gerealiseerd. De Vereniging tot Behoud Usselo, de Usseler Es en de Buurtkring worden nauw betrokken in dit proces. Ze staan positief in het meedenken van mogelijke oplossingen.

Tijdens verschillende avonden hebben belangstellende inwoners hun voorkeur weergegeven. Geen zonnepanelen op de bolling maar wel in de krans met dan de garantie dat er op de es de komende 25 jaar geen verdere ontwikkelingen plaats gaan vinden. Wij vinden het constructief hoe de VBU zich opstelt, zij gaan het gesprek aan om naar oplossingen te kijken. Voor D66 is het geen doel om nu juist de bolling van de Es vol te leggen met panelen. Als het beter past in de krans, dan op de bolling, leggen we ze niet op de bolling.

Hoe verder?

Het raadsvoorstel word op maandag 3 april besproken in de stedelijke commissie. De week erna moeten de raadsleden een besluit nemen over het voorstel waarna het college van B&W deze opdracht(en) gaat uitvoeren. In juni/juli dit jaar wordt vervolgens weer gevraagd om een besluit te nemen over verdere uitvoering van de Energievisie. Waarin besproken wordt hoe verder gegaan wordt met zonne-energie, windenergie en andere alternatieven.

Bij deze gaat onze dank uit naar iedereen die heeft meegedacht en nog mee blijft denken in het energievraagstuk voor de gemeente Enschede. Mede door deze mensen hebben we in Enschede grote stappen kunnen maken op weg naar een duurzame samenleving!

Wilt u hier graag over meedenken? Mail mij dan via: a.haveman@enschede.nl

Over Agnes Haveman

E-mail: agnes.haveman@d66enschede.nl
Twitter: Agnes_Haveman
 

Agnes zit sinds maart 2014 voor D66 in de Enschedese raad.

Agnes Haveman

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

11 januari 2018
 • Nieuwjaarsborrel D66 Enschede
  Op 11 januari 2018 van 20:00 tot ongeveer 23:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


  De jaarlijkse nieuwjaarsborrel met alle leden van D66 Enschede

16 januari 2018
 • Steunfractie bijeenkomst
  Op 16 januari 2018 van 19:30 tot ongeveer 21:00

  Locatie: Stadhuis Enschede, Langestraat 24, 7511 HC Enschede, Nederland ( kaart)


  Steunfractie bijeenkomst over Burgerparticipatie

8 februari 2018
 • Algemene Afdelingsvergadering D66 Enschede
  Op 8 februari 2018 van 20:00 tot ongeveer 22:00

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)


21 maart 2018
 • Gemeenteraadsverkiezingen
  Op 21 maart 2018 van 00:00 tot ongeveer 23:59


 • D66 Uitslagavond Gemeenteraadsverkiezing 2018
  Op 21 maart 2018 van 21:00 tot ongeveer 23:30

  Locatie: Locatie volgt ( kaart)