Luchthaven

Mede door de inzet van D66 is een einde gekomen aan de ontwikkeling van een grootschalige luchthaven in Enschede die de belastingbetaler een hoop geld zou kosten. Maar daarmee is dit hoofdstuk voor Enschede en D66 niet gesloten. Want nog steeds hebben veel te veel mensen in Enschede geen baan en moeten we kansen op meer werk aangrijpen.
  • De commerciële burgerluchtvaart blijft weg op vliegveld Twente. De toekomst zit in het “nieuwe vliegen”, niet in het “oude vliegen” ​  • Het dronecentrum en de Safety Campus zijn kansrijke en waardevolle ontwikkelingen die we willen blijven steunen. ​  • De vliegfunctie is ondersteunend aan de andere ontwikkelingen op TecBT. Dus als bijvoorbeeld het vliegen de drones in de weg gaan zitten, krijgen de drones voorrang.​  • Om de groene omgeving, de cultuurhistorie en de economische ontwikkelingen tot een succes te maken wil D66 een gebiedsregisseur.​  • Er komt een duurzaamheidspark op de luchthaven, waar zowel bestaande als nieuwe technologie ingezet wordt om duurzame energie op te wekken.​