Blog archief

Met bed, bad en brood de winter door

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gestemd over een motie met betrekking tot de financiering van bed-bad-brood-voorzieningen. Wij willen dat het rijk deze opvang blijft financieren. Lees hieronder het gezamenlijke pleidooi van de fracties van D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie uit Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Nijmegen en Arnhem, en de PvdA-fracties uit Groningen, Den Haag, Arnhem en Nijmegen. Als volksvertegenwoordigers dragen wij verantwoordelijkheid voor de inwoners van onze steden. Ook de tijdelijke, want hoe je het

Getagd met , , , , ,
Geplaatst in Fractie, Jasper, Nieuws, Partij, Politiek

AZC: laatste keer uitstel

De omwonendencommissie (OC) van het asielzoekerscentrum heeft de raad gevraagd de omvang van het asielzoekerscentrum te heroverwegen en te bekijken wat de gevolgen zijn van een kleiner AZC aan de Gronausestraat. Wat ons betreft is dat de verkeerde discussie. Het zou moeten gaan over hoeveel uitstel we accepteren van het COA. En daar is de grens bereikt. Discussie overdoen D66 waardeert de inspanningen van de OC, maar hun verzoek komt voor ons als een verrassing. Want Dick Buursink, de voorzitter

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Gertjan, Nieuws, Politiek

Bureaucratie drijft nieuwe statushouders naar Voedselbank?

Statushouders

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen vertelde me dat kersverse statushouders veelal een maand of twee gebruik maken van de Voedselbank. Mijn verwondering leg ik uit in deze blog en ik heb vragen gesteld aan het college. Welk probleem komen nieuwe statushouders tegen? Asielzoekers verblijven zoals bekend eerst in opvang door het gehele land, in bijvoorbeeld een azc (asielzoekerscentrum). Wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt mag hij (of zij) blijven in Nederland. Hij wordt dan een “statushouder” genoemd en krijgt een woning in

Getagd met , , ,
Geplaatst in Nieuws, Vic, Werk en inkomen

Over wonen en integratie

In april 2016 komt het college met een integraal plan voor integratie van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders in Enschede. Dit na een motie mede opgesteld en ingediend door D66 Enschede. Al eerder berichtte D66 Enschede over dit onderwerp in relatie tot democratie en werk. In Enschede is al veel gesproken over huisvesting van vluchtelingen. Er komt een AZC op het Eschmarkerveld en indien nodig komt er een noodopvang in het oude Wegener pand. Maar voor die vluchtelingen die een verblijfsvergunning

Getagd met , , ,
Geplaatst in Geen categorie, Jasper, Nieuws

Integratie

Integratie is de manier om nieuwe Nederlanders zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen in onze samenleving. Juist met de komst van vluchtelingen naar Enschede, moet er volop aandacht zijn voor integratie van deze mensen. D66 heeft per motie opgeroepen voor extra aandacht voor integratie. Dat heeft o.a. gevolgen voor: Onze democratie Ons sociaal-economisch beleid Ons woonbeleid

Getagd met , ,
Geplaatst in Geen categorie, Standpunten

AZC

In Nederland leven wij gelukkig in vrijheid. Maar vrijheid hebben betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor mensen in nood. D66 steunt daarom de komst van maximaal 600 asielzoekers naar het AZC op het Eschmarkerveld. Daarbij zijn behoud van veiligheid en leefbaarheid voor de directe omgeving randvoorwaarden. Inpassing van het AZC Ons standpunt over het AZC Ons standpunt over integratie

Getagd met , ,
Geplaatst in Geen categorie, Standpunten

Vluchtelingen

D66 steunt de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Ons actieplan vluchtelingen heeft drie uitgangspunten: selectie van échte vluchtelingen, goede opvang in Nederland met draagvlak onder de Nederlanders en directe start van integratie van vluchtelingen. In Enschede steunt D66 de komst van maximaal 500 vluchtelingen in de noodopvang in het oude Wegenerpand en maximaal 600 vluchtelingen in het AZC Eschmarkerveld. Lees meer over de opvang van vluchtelingen: Deel 1 Vluchtelingen en asielzoeker zijn welkom in Enschede Deel 2 Vluchtelingen zijn welkom

Getagd met , ,
Geplaatst in Geen categorie, Standpunten

Over werk en integratie

In april 2016 komt het college voor een integraal plan voor vluchtelingen, asielzoekers en statushouders in Enschede. Dit na een motie over een update van het integratiebeleid, mede opgesteld en ingediend door D66 Enschede. In deze motie vraagt D66 aandacht voor de gevolgen van de migratie van mensen uit landen waar oorlog heerst of waar het voor mensen gevaarlijk is vrij voor bijvoorbeeld hun mening, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid uit te komen. In Enschede lijkt de discussie vooral te gaan

Getagd met , , ,
Geplaatst in Jasper, Nieuws, Politiek

Over democratie en integratie

Gaat de discussie rond vluchtelingen wel over de opvang van vluchtelingen? Achter het gesprek over hoe we 600 mensen op gaan vangen in een AZC op het Eschmarkerveld leven andere zaken. Het gaat bijvoorbeeld over de druk op en dus houdbaarheid van ons sociale vangnet. Het gaat om een mogelijk tekort aan sociale huurwoningen. Het gaat om ons geloof in de vrijheid van geloof, onderwijs voor kinderen en wat tolerantie eigenlijk is. Deze zaken vragen een duidelijk en krachtig beleid

Getagd met , ,
Geplaatst in Fractie, Jasper, Nieuws, Politiek

Deel 2: Vuchtelingen zijn welkom in Enschede

Vluchtelingen

Het is enige tijd geleden dat wij als gemeenteraad voor een AZC op locatie Eschmarkerveld hebben gestemd. Dat besluit is genomen en het proces is daarmee in gang gezet. Met de buurt en belanghebbenden is overleg, dat gaat vaak constructief, soms moeizaam. De hele stad bereidt zich voor op de komst van 600 nieuwe inwoners. Inmiddels zijn er veel initiatieven om deze mensen welkom te heten in Enschede. Enschede neemt haar verantwoordelijkheid Het college heeft naast het AZC op locatie

Getagd met , ,
Geplaatst in Jasper, Nieuws

Meest recente berichten

Activiteitenagenda

21 maart 2018
  • Gemeenteraadsverkiezingen
    Op 21 maart 2018 van 00:00 tot ongeveer 23:59


  • D66 Uitslagavond Gemeenteraadsverkiezing 2018
    Op 21 maart 2018 van 21:00 tot ongeveer 23:30

    Locatie: Locatie volgt ( kaart)